ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
თეონა ბერიძე
03 დეკემბერი 2021
 

 

თეონა ბერიძე

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი

არჩევის ფორმა: მაჟორიტარი, პარტია „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“

დაბადების თარიღი: 14.09.1978

განათლება:

კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის დოქტორი
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 16.04.2014
განათლების მიმართულება, დარგი: ლიტერატურათმცოდნეობა
გაცემის თარიღი: 27.11.2014
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

კვალიფიკაცია/აკადემიურიხარისხი: ფილოლოგი, გერმანული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 30.06.2000
განათლების მიმართულება, დარგი: გერმანული ფილოლოგია
გაცემის თარიღი: 3.05.2002
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამუშაო გამოცდილება:


2021  წლის დეკემბრიდან - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი;

31.12.2020 - 03.12.2021 წ.წ. -  აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკის დირექტორი;

15.09.2018 - დღემდე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპეისტიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;

30.12.2016 – 03.06.2019 აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილე;

2.09.2015 – 29.12.2016 აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს კულტურის დეპარტამენტის უფროსი;

24.11.2014 – 1.09.2015 აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს კულტურის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტის მოვალეობის შემსრულებელი;

2012- 2014 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების სამსახურის უფროსი;

2012 (თებერვალი-აგვისტო) ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტის წამყვანი სპეციალისტი;

2013 – 2018 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპეისტიკის დეპარტამენტის უფროსი მასწავლებელი;

2009– 2013 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპეისტიკის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი;

2001-2008 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპეისტიკის დეპარტამენტის მასწავლებელი;

2005 – 2014 გოეთეს ინსტიტუტის (თბილისი) მულტიპლიკატორი (ხელშეკრულებით);

2000-2010 - სკოლის ,,ევრო 2000“გერმანული ენის მასწავლებელი;

გრანტები/სტიპენდიები:

19.07- 29.11.2021 გოეთეს ინსტიტუტი, სტიპენდია გერმანული ენის მასწავლებლებისათვის ,,Unterrichten mit digitalen Medien für Fortgeschrittene (M1.3.A)”, ონლაინ კურსი

15.09-15.10.2014 კარიერული ცენტრი, თავისუფალი უნივერსიტეტი, ბერლინი, გერმანია ERASMUS MUNDUS ACTION 2, პროგრამა EUROEAST-ის სტიპენდია ადმინისტრაციული პერსონალისთვის(Erasmus Mundus application number (UID) EURO1301035);

2012-2014 ,,Developing Student Career Services in Georgia (CASEDE)“ (პროექტის ნომერი: 530566-TEMPUS-1-2012-1-LT-TEMPUS-SMGR (2012-3045/001-001), კოორდინატორი, მკვლევარი/მასწავლებელი;

15.06-15.09.2010 რუპრეხტ-კარლს უნივერსიტეტი, ჰაიდელბერგი, გერმანია DAAD-ს სამეცნიერო კვლევითი სტიპენდია დოქტორანტებისათვის (PKZ: A/09/78638)

28.05-30.06.2009 რუპრეხტ-კარლს უნივერსიტეტი, ჰაიდელბერგი, გერმანია DAAD-ს სამეცნიერო კვლევითი სტიპენდია დოქტორანტებისათვის

14.08. -25.08.2006 საქსონიის მასწავლებელთა გადამზადების აკადემია, მაისენი, გერმანია ZfA-ს სტიპენდია მასწავლებლებისათვის, კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგი ,,Landeskundliches Orientierungswissen als Bestandteil des Faches Deutsch als Fremdsprache“

04.07-31.07.2004 გოეთეს ინსტიტუტი, დრეზდენი/მიუნხენი, გერმანია გოეთეს ინსტიტუტის სტიპენდია მასწავლებლებისათვის, კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგი ,,Vergleich zweier historischer Residenzstädte; Vergleich der sozialen und wirtschaftlichen Situation; Erkunden von Stadtteilen/interkulturelle Landeskunde“


სტაჟირება, ტრენინგები:

კულტურის მიმართულებით

11.12.2020 – 09.02.2021 ონლაინ-კურსი ,,სოციალური მედია და ქოფირაითინგი“, საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო;

12.06.2020 ონლაინ ტრენინგი თემაზე ,,სერვისის განვითარება ტრადიციული რეწვის სახელოსნოებისთვის“, ტრენერი ნატალია ბახტაძე-ენგლენდერი, ტურიზმის ექსპერტი;

11-13.02.2019: ,,World Government Summit“, არაბეთის გაერთიანებული საამიროები, დუბაი;

26-28.09. 2018 ევროპის საბჭოს კულტურული მარშრუტების მერვე ყოველწლიური ფორუმი, გორლიცი/გერმანია;

14.03.2018: ,,Festivals for Development”, British Council, ბათუმი;

21-23.05.2018: ,,IBF Leaders Worth Following”, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, ბათუმი;

11-13.02.2018: ,,World Government Summit“, არაბეთის გაერთიანებული საამიროები, დუბაი;

8-9.12.2016: ,,Culture and Creativity for Innovation and Development”, EU-Eastern Partnership Culture and Creativity Program, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, თბილისი;

29.09-2.10.2016: ,,ECP Batumi 15th Session”, ევროპის კულტურის პარლამენტი, ბათუმი;

25-26.11.2015: ,,Traditional Craft – Intangible Cultural Heritage and Sustainable Resource for Economic Development”, საქართველოს ტრადიციული რეწვის ასოციაცია, თბილისი;

ივლისი 2012: ტრენინგ კურსი ,,MANAGER of Hotel BUSINESS“ (სულ 90 სთ), FHM, გერმანია;

განათლების მიმართულებით

2014-2016: ,,Improving Research and Writing Skills among Young Georgian Academics”, ამერიკის საელჩო საქართველოში, თბილისი;

18.02.2014: ,,Career Management for HE Students” (Certificate N 028606), ვილნიუსის უნივერსიტეტი/Tempus Project, ვილნიუსი;

05.04.2013: კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სემინარი უმაღლესი სასწავლებლის გერმანისტებისათვის,,,Berühmte deutsche in Kurzporträts“, DAAD, ბათუმი;

9-10.10.2012: ,,Language in Globalization Era and Foreign Language Online Teaching Modules”, fiplv/MAG, Batumi;

15.06.2012: კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სემინარი უმაღლესი სასწავლებლის გერმანისტებისათვის, “Herman Hesse, Leben und Werk“DAAD, ბათუმი;

27.04. 2012: კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სემინარი უმაღლესი სასწავლებლის გერმანისტებისათვის, ,,Günter Grass, Schriftsteller und Bürger“, DAAD, ბათუმი;

16.12.2011: კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სემინარი უმაღლესი სასწავლებლის გერმანისტებისათვის,“ 200 Jahre – Märchen von Gebrüder Grimm“, DAAD, ბათუმი;

15.06-15.09.2010: სამეცნიერო კვლევითი სტიპენდია დოქტორანტებისათვის (PKZ: A/09/78638), DAAD, ჰაიდელბერგი;

17.05-18.05.2010 : ლექცია-სემინარ-ტრენინგი ,,სინტაქსის თანამედროვე თეორიები წინადადების სეგმენტირებისა და მოდელირების შესახებ“, ბათუმი;

115.02-19.02.2010: სემინარი საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების გერმანისტებისათვის ,,Curriculumentwicklung Germanistik als Nebenfach“, DAAD, თბილისი;

31.05-2.06.2009: სემინარ-ტრენინგი გერანული ენისა და ლიტერატურის სპეციალობის პედაგოგებისა და დოქტორანტებისათვის ,,ენობრივი პოლიტიკა გერმანიასა და საქართველოში; გერმანული ენის გრამატიკის თეორიის სწავლების ლინგვისტური საფუძვლები და დისციპლინის კურიკულარული ინტეგრირება ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში ბოლონიის პროცესის მოთხოვნათა გათვალისწინებით“, ბათუმი;

08.09-11.09.2009: კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგი ,,Ein Stück vom Glück“, ZfA, თბილისი;

30.03-07.04.2009: კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგი ,,Wissenschaftliche Textsorten für Postgraduierte“, უმაღლესი სასწავლებლის გერმანისტებისათვის, DAAD, თბილისი;

14.03. 2009: კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგი ,,Zitieren, Belegen, Paraphrasieren “, DAAD, ქუთაისი;

25.01.2009-25.05.2009: ხელმძღვანელი -  GI Tbilissi-ის სპეცკურსი (ენა, დიდაქტიკა- მეთოდიკა, ქვეყანათმცოდნეობა) B1 დონე;

25.09.2009-25.12.2009: ხელმძღვანელი -  GI Tbilissi-ის სპეცკურსი (ენა, დიდაქტიკა- მეთოდიკა, ქვეყანათმცოდნეობა) B1 დონე;

07.07-18.07.2008: კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგი ,,Sprachliches Handeln an der Universität: Grundlagen, interkulturelle Aspekte, hochschuldidaktische Konzepte“, უმაღლესი სასწავლებლის გერმანისტებისათვის, DAAD, თბილისი;

06.10-10.10.2008: კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგი ,,Deutsch für Wirtschaftswissenschaftler – Fachkurs zur Methodik des studienbegleitenden Deutschunterrichts“, უმაღლესი სასწავლებლის გერმანისტებისათვის, DAAD, თბილისი;

2006-2007 წ.წ. -  ფედერალური ადმინისტრაციული უწყების (ZfA) ეგიდით რსუ-ში ჩაატარა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი 3 სემინარი კოლეგებისათვის:

 - Lehrerverhalten;
 - Gruppenarbeit und innere Differenzierung;
 - Probleme des Hörverstehens;

03.12.2006: კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგი ,,Mehrsprachigkeit – Deutsch und Englisch“, გოეთეს ინსტიტუტი/ZfA, თბილისი;

11.09-15.09.2006: კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგი ,,Schreiben im DaF-Unterricht“, ZfA, თბილისი;

17.04-19.04.2006: კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგი ტრენერებისთვის ,,Lehrerfortbildung erfolgreich gestalten“, გოეთეს ინსტიტუტი, თბილისი;

02.06-07.06.2005: კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგი ,,Projektunterricht und Projektmethode“, ZfA, ბათუმი;

11.07-15.07.2005: კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგი ,,Unterrichtsplanung“, გოეთეს ინსტიტუტი, თბილისი;

12.09-16.09.2005: კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგი ,,Deutschland in Europa“, ZfA, თბილისი;

26. 2005– 2010: გოეთეს ინსტიტუტის მულტიპლიკატორი, ვხელმძღვანელობ კვალიფიკაციის ასამაღლებელ სემინარებს გერმანული ენის მასწავლებლებისათვის დასავლეთ საქართველოში;

2003-2005: Hochschulzertifikat über den Abschluss des weiterbildenden Fernstudienkurses ,,Fremdsprachlicher Deutschunterricht in Theorie und Praxis”, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო/Universität Kassel/Goethe Institut Tbilisi, თბილისი;

31.05-04.06.2003: კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგი ,,Alles klar, Herr Komissar?“, ZfA, თბილისი;

25.02.-1.03.2003: კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგი ,,Fertigkeit Sprechen“, გოეთეს ინსტიტუტი, თბილისი;

19.09.2002: კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგი ,,Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts“, გოეთეს ინსტიტუტი, თბილისი;

24.03-28.03.2002: კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგი ,,…das kann ja heiter werden“, ZfA, თბილისი;

12.06-23.06.2000: კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგი ,,Methodisch-didaktische und landeskundliche Fortbildungsveranstaltung“, გოეთეს ინსტიტუტი, თბილისი


სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა:

საერთაშორისო

CODFREURCOR-ის მე-8 საერთაშორისო კონფერენცია ,,ეროვნული ლიტერატურა თარგმანში“, ბსუ, 2020;

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები გლობალიზაციის ეპოქაში“, აწსუ, 2019;

საერთაშორისო კონფერენცია“ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში”,ბათუმი, 2014;

DAAD–ს მიერ ორგანიზებული დოქტორანტთა პირველისაერთაშორისო კონფერენცია, ბსუ, ბათუმი, 2012;

ქრისტა ვოლფის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია ,,Sprache und Literatur im Spannungsfeld von Politik und Ästhetik“, ქუთაისი, 2009;

დოქტორანტთა 4. საერთაშორისო კოლოქვიუმი, გერმერსჰაიმი, გერმანია, 2009;

საერთაშორისო კონფერენცია“ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში”,ბათუმი, 2009;

საერთაშორისო კოლოქვიუმი ,,Die Romantik. Ästhetik, Geschichte und Rezeption einer Epoche in Deutschland und Europa“, ქუთაისი, 2006;

ეროვნული:

შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსების 75 წლისადმი მიძღვნილი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტთა I სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი, 2010;

შრსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და პედაგოგიკის ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი, 2007;

დამატებითი ინფორმაცია:

ენების ცოდნა: ქართული (მშობლიური), გერმანული (ძალიან კარგად), ინგლისური (კარგად), რუსული (კარგად)

ოჯახური მდგომარეობა:

დაოჯახებული

 

E-mail: t.beridze@batumicc.ge 

 

 

 
 
 
მნახველთა რაოდენობა: 2948
 
 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები