ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:1523118001  თარიღი:2023-04-28

განკარგულება:გ-15. 1523118001 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის დამტკიცების შესახებ

N:152311815  თარიღი:2023-04-28

განკარგულება:გ-15. 152311815 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის საბჭოს შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 19 ივლისის №გ-15.15222005 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

N:152311814  თარიღი:2023-04-28

განკარგულება:გ-15. 152311814 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2023-2024 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

N:152311813  თარიღი:2023-04-28

განკარგულება:გ-15. 152311813 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის განვითარების სტრატეგიისა (2023-2026 წწ) და სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

N:152311812  თარიღი:2023-04-28

განკარგულება:გ-15. 152311812 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, აუქციონის წესით, სარგებლობის უფლებით განსაკარგი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების 1 კვ.მ.-ს საწყისი წლიური სარგებლობის საფასურის განსაზღვრის შესახებ

N:152311811  თარიღი:2023-04-28

განკარგულება:გ-15. 152311811 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, აუქციონის წესით, სარგებლობის უფლებით განსაკარგი მოძრავი ქონების საწყისი წლიური სარგებლობის საფასურის განსაზღვრის შესახებ

N:152311810  თარიღი:2023-04-28

განკარგულება:გ-15. 152311810 - ქ. ბათუმში გონიო-კვარიათის დასახლებაში არსებული ერთი კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთის (პლაჟის მონაკვეთების) საწყისი წლიური სარგებლობის საფასურის განსაზღვრის შესახებ

N:15231189  თარიღი:2023-04-28

განკარგულება:გ-15. 15231189 - ქალაქ ბათუმში დასახლებაში გონიოში არსებული ერთი კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთის (პლაჟის  მონაკვეთების) საწყისი წლიური სარგებლობის საფასურის განსაზღვრის შესახებ

N:15231188  თარიღი:2023-04-28

განკარგულება:გ-15. 15231188 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქ. ბათუმში, დაბა მახინჯაურში მდებარე N8 ბინის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის უსასყიდლოდ, საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

N:15231187  თარიღი:2023-04-28

განკარგულება:გ-15. 15231187 - ა(ა)იპ ,,ბათუმის განათლების, განვითარებისა და დასაქმების ცენტრი“-ს პირგასამტეხლოსგან გათავისუფლებისთვის ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები