ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:19  თარიღი:2021-09-16

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა  N19 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის გარკვეულ ტერიტორიებზე განაშენიანების დეტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ

N:15152121514  თარიღი:2021-08-03

განკარგულება: გ-15.152121514 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სარგებლობის უფლებით, აუქციონის წესით განსაკარგი ქონების საწყისი წლიური სარგებლობის საფასურის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 ნოემბრის N89 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:15152121513  თარიღი:2021-08-03

განკარგულება: გ-15.152121513 - ქალაქ ბათუმში, 26 მაისის ქ. N10/12-ში მდებარე საცხოვრებელ სახლზე ალექსანდრე ხომერიკის მემორიალური დაფის განთავსების თაობაზე

N:15152121512  თარიღი:2021-08-03

განკარგულება: გ-15.152121512 - ქალაქ ბათუმში, 26 მაისის ქ. N21-ში მდებარე საცხოვრებელ სახლზე მიხეილ ნაკაშიძის მემორიალური დაფის განთავსების თაობაზე

N:15152121511  თარიღი:2021-08-03

განკარგულება: გ-15.152121511 - ქალაქ ბათუმში, მელიქიშვილის ქ.N2-ში მდებარე საცხოვრებელ სახლზე ირაკლი ნაკაიძის მემორიალური დაფის განთავსების შესახებ

N:15152121510  თარიღი:2021-08-03

განკარგულება: გ-15.152121510 - ქალაქ ბათუმში კობალაძის ქუჩიდან შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩამდე მონაკვეთის (ახლანდელი შალვა ინასარიძის I ჩიხსა და შალვა ინასარიძის ქუჩის N21-დან ბოლომდე (შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩამდე(წრიულამდე) მონაკვეთი) ქუჩად ჩამოყალიბებისა და მასზედ დავით მამულაძის სახელის, ხოლო შალვა ინასარიძის II ჩიხისთვის (ახლანდელი ინასარიძისა და ანგისის ქუჩებს შორის მონაკვეთი) დავით მამულაძის I შესახვევის მინიჭების შესახებ

N:1515212159  თარიღი:2021-08-03

განკარგულება: გ-15.15212159 - ქალაქ ბათუმში, ზუბალაშვლის ქ.N18-ში მდებარე საცხოვრებელ სახლზე იური უნგიაძისა და ლამარა ჩუბინიძის მემორიალური დაფების განთავსების შესახებ

N:1515212158  თარიღი:2021-08-03

განკარგულება: გ-15.15212158 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის გარკვეულ ტერიტორიებზე განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფციის დამტკიცების შესახებ

N:1515212157  თარიღი:2021-08-03

განკარგულება: გ-15.15212157 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 მარტის N34 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:1515212156  თარიღი:2021-08-03

განკარგულება: გ-15.15212156 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული, ქალაქ ბათუმში, ჯავახიშვილის ქ.№82-ში მდებარე უძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის უსასყიდლოდ, საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები