ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:15  თარიღი:2020-02-25

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N15 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული, ქალაქ ბათუმში, ახმედ მელაშვილის ქ. №13-ში მდებარე უძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის უსასყიდლოდ, საკუთრების უფლებით გადაცემის შესახებ

N:14  თარიღი:2020-02-25

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N14 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული, ქალაქ ბათუმში, ნიკოლოზ გოგოლის ქ. N1-ში მდებარე უძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის უსასყიდლოდ, საკუთრების უფლებით გადაცემის შესახებ

N:13  თარიღი:2020-02-25

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N13 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 მარტის N34 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:12  თარიღი:2020-02-25

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N12 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ბათუმში, ბარბარეს ეკლესიის მიმდებარედ არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით იჯარით სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

N:11  თარიღი:2020-02-25

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N11 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული, ქალაქ ბათუმში, გორგილაძის ქ. N91-ს მიმდებარედ არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით იჯარით სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

N:10  თარიღი:2020-02-25

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N10 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სარგებლობის უფლებით, აუქციონის წესით განსაკარგი ქონების საწყისი წლიური სარგებლობის საფასურის განსაზღვრის შესახებ

N:9  თარიღი:2020-02-25

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა  N9 - ქალაქ ბათუმში, ნ. ბარათაშვილის ქ. N14 / ზ.გორგილაძის ქ. N2-ში არსებულ საცხოვრებელ სახლზე გიორგი ერქომაიშვილის მემორიალური დაფის განთავსების თაობაზე

N:8  თარიღი:2020-02-25

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N8 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების გეგმის დამტკიცების შესახებ

N:7  თარიღი:2020-02-25

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა  N7 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ზოგიერთი სამართლებრივი აქტის ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

N:6  თარიღი:2020-02-25

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N6 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი ტერიტორიის/სივრცის და სანიაღვრე სისტემის გამოყენებისათვის საზღაურის განსაზღვრის შესახებ

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები