ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის საკითხთა კომისია
30 მაისი 2024
 

ბათუმის საკრებულოს განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის საკითხთა კომისიამ დღეს ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის საკითხი განიხილა. წარმოდგენილი პროექტით, ხორციელდება 2024 წლისათვის ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესრულების მიზნით მისაღები შემოსულობების და გასაწევი გადასახდელების ნუსხის დამტკიცება საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად, კერძოდ ცვლილება შედის ბიუჯეტის როგორც შემოსულობებსა და ნაშთის ცვლილებაში, ასევე გადასახდელების ცალკეულ პროგრამებში/ქვეპროგრამებში.
განათლების მიმართულებით, ცვლილება შედის კულტურული ღონისძიებების მართვის ქვეპროგრამებში, ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებულ კულტურულ ღონისძიებებში, საერთაშორისო ფესტივალების მხარდაჭრის, კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერის ქვეპროგრამებში. ცვლილებები ასევე შეეხება ფოკლორის ხელშეწყობის, თანამედროვე და კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობის, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების და კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციის ქვეპროგრამებს.
წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით, ჯამში მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები იზრდება 68,000.0 ათასი ლარით.
სხდომაზე წარმოდგენილ საკითხებს ბათუმის საკრებულო ხვალ, 31 მაისს, მორიგ სხდომაზე განიხილავს.
სხდომას განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე ლევან ცხოიძე •უძღვებოდა.

 
 
 
მნახველთა რაოდენობა: 264
 
 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები