ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
საკრებულოს მორიგი სხდომა
23 ოქტომბერი 2023
 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს მორიგი სხდომა


24 ოქტომბერი, 2023 წელი
11.00 საათი, ქალაქი ბათუმი

(მის: ქალაქი ბათუმი, ლუკა ასათიანის ქ.№25,
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობა,
მეორე სართული, ლუკა ასათიანის სახელობის სხდომათა დარბაზი)

 

 

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი :

 

საკითხი 1. „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 მარტის №34 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
(მომხს: ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ქონების და სერვისების მართვის სამსახურის უფროსის მ/შ დავით კოპინაძე)

 

საკითხი 2. „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული, ქ. ბათუმში, აეროპორტის გზატკეცილის №300ა-ს მიმდებარედ არსებული 74 კვ.მ. და 611 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის შესახებ“ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
(მომხს: ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ქონების და სერვისების მართვის სამსახურის უფროსის მ/შ - დავით კოპინაძე)

 

საკითხი 3. „ქალაქ ბათუმში, ფარნავაზ მეფის ქუჩის ფიროსმანის ქუჩამდე გაგრძელებისათვის განსახორციელებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
(მომხს: ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ქონების და სერვისების მართვის სამსახურის უფროსის მ/შ - დავით კოპინაძე)


საკითხი 4. „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული უძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის უსასყიდლოდ, საკუთრებაში გადაცემის შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
(მომხს: ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ქონების და სერვისების მართვის სამსახურის უფროსის მ/შ - დავით კოპინაძე)

 

საკითხი 5. „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტისათვის მიკუთვნებული კომპეტენციის ფარგლებში საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებულ ცალკეულ სამართალდარღვევებზე სამართალდარღვევის ოქმის და საჯარიმო ქვითრის - ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენაზე და სამართალდარღვევის საქმის განხილვაზე უფლებამოსილ პირთა განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
(მომხს: ა(ა)იპ - ბათუმის მუნიციპალური ინსპექციის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და ადამიანური რესურსების განყოფილების უფროსი - ლაშა მამულაძე)

 

საკითხი 6. „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების თაობაზე“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2009 წლის 27 თებერვლის №4-1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.
(მომხს: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ქალაქგანვითარებისა და ურბანული პოლიტიკის სამსახურის მ/შ მამუკა რამიშვილი)

  

საკითხი 7. „ქალაქ ბათუმში, გარკვეულ ტერიტორიებზე განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფციის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი (შპს „მმ ჰოლდინგი“).
https://wetransfer.com/downloads/f39781616873346fe0f1d1ec278b3e8a20231019071310/604342ac61b933624d82eb71f4b8817e20231019071354/e9591e
(მომხს: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ქალაქგანვითა¬რებისა და ურბანული პოლიტიკის სამსახურის მ/შ მამუკა რამიშვილი)

 

საკითხი 8. „ქალაქ ბათუმში, ადლიას ქ. N53-ში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (ს/კ - 05.32.16.322; 05.32.03.904) განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფციის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი (შპს ,,ტემპო ჰოლდინგი“)
https://wetransfer.com/downloads/703281da58d45025a90aa5cc16e0359420231019072219/db268c107be83b96e0a10ad8ec1c767520231019072252/913724
(მომხს: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ქალაქგანვითარებისა და ურბანული პოლიტიკის სამსახურის მ/შ მამუკა რამიშვილი)

 

საკითხი 9. „ავარიული სახლის ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში განაშენიანების ინტენსივობის მაქსიმალური კოეფიციენტის გაზრდის შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი (შპს „ველ ბილდინგი“)
https://we.tl/t-SAMK6GcSp0
(მომხს: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ქალაქგანვითარებისა და ურბანული პოლიტიკის სამსახურის მ/შ მამუკა რამიშვილი)

 

საკითხი 10. „ქალაქ ბათუმში, გარკვეულ ტერიტორიებზე განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფციის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი (შპს „გუმბათ რეზიდენსი“ და შპს ,,გარდენ ქეის“) https://wetransfer.com/downloads/e387c0dc0fedb131da6c3cdc9cb452f920231019073544/afa34320a7c129a49ee5b1dccb1029f320231019073614/95328a
(მომხს: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ქალაქგანვითა¬რებისა და ურბანული პოლიტიკის სამსახურის მ/შ მამუკა რამიშვილი)

 

საკითხი 11. „ქალაქ ბათუმში, ფიროსმანის ქ. N8-ს მიმდებარედ; ფიროსმანის ქ. N10-ში; ზ.გორგილაძის ქუჩის ბოლოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის მიმდებარედ; გორგილაძის ქ. N113-ში; ფიროსმანის ქ. N12-ში; გორგილაძის ქ.N111-ში და გორგილაძის ქ. N120-ში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (ს/კ. (ს.კ.05.24.05.126; 05.24.05.017; 05.24.05.234; 05.24.05.132; 05.24.05.189; 05.24.05.192; 05.24.05.211) განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფციის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი (შპს „ბლექ სი თაუერ’’; შპს „ცენტრალ სითი ლაინი)https://we.tl/t-kuTy4fo3BR
(მომხს: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ქალაქგანვითა¬რებისა და ურბანული პოლიტიკის სამსახურის მ/შ მამუკა რამიშვილი)საკითხი 12. „ქალაქ ბათუმში ზედა ღელის ქუჩისა და ზედა ღელის შესახვევებისათვის კახი კავსაძის ქუჩისა და კახი კავსაძის შესახვევების მინიჭების თაობაზე“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
(მომხს: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე - ლევან ცხოიძე)

 

 
 
 
მნახველთა რაოდენობა: 1551
 
 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები