ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
ბათუმის 2022 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებულია
26 ნოემბერი 2021
 

საკრებულოს მორიგ სხდომაზე, 15 ხმით, ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა. ბათუმის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი 254 მილიონ 117 ათასი ლარით განისაზღვრა.
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი განისაზღვრა 254 მილიონ 47 ათასი 400 ლარით. რაც 2021 წლის საწყის ბიუჯეტს (151 მილიონ 100 ათასი ლარი) აღემატება 103 მილონი ლარით, ხოლო მიმდინარე წლის მოქმედ ბიუჯეტს (204 მილიონ 800 ათასი 200 ლარი) 49 მილიონზე მეტი ლარით.
გადასახადების საპროგნოზო მაჩვენებლები 76 მილიონ 162 ათასი 600 ლარია - გაზრდილია.
ფინანსური დახმარების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 111 მილიონი ლარით, რაც ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოცემული ტრანსფერია.
2022 წლისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 38 მილიონ 254 ათას 400 ლარით, რომელიც შედგება:
- საკუთრებიდან (იჯარა, პროცენტი და ბუნებრივი მოსაკრებლების საფასური) მისაღები შემოსავლები - განისაზღვრა 1,854,400 ლარით.
- სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი - განისაზღვრა 27,500,000 ლარის ოდენობით.
- მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის - განისაზღვრა 3,600,000 ათასი ლარის ოდენობით.
- სანებართვო მოსაკრებლის, ჯარიმებით, საურავებით და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი - განისაზღვრა 5,300,000 ლარით.
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზებიდან/გაყიდვიდან მისაღები მაჩვენებელია 22 მილიონ 700 ათასი ლარი.
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტით ხარჯვითი ნაწილი პრიორიტეტების მიხედვით გადანაწილდა ძირითად მიმართულებებზე საიდანაც მნიშვნელოვან მიმართულებებს წარმოადგენს შემდეგი:
მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება - 105 მილიონ 658 ათასი ლარი.
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება - 35 მილიონ 862 ათას 500 ლარი:
მიხეილ შარაშიძის მე-2 ჩიხი
მიხეილ შარაშიძის ქუჩის I ჩიხი
ბაგრატიონის ქუჩის (შარტავას წრიულიდან ვაჟა-ფშაველას ქუჩამდე) რეაბილიტაცია
გენ. აბაშიძის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
ტბეთის ქუჩის კეთილმოწყობა
ტბეთის შესახვევი კეთილმოწყობა
სამრეწველო ზონის მიმდებარედ გზის მშენებლობის დასრულება
ტბელ აბუსერიძისა და დავით აღმაშენებლის ქუჩების კვეთაში არსებულ წრიულზე უსაფრთხოების კუნძულების მოწყობა
კობალაძის ქუჩის რეაბილიტაცია და აღმაშენებლის ქუჩაზე უსაფრთხოების კუნძულების მოწყობა
აჭარული სახლის მიმდებარედ, ხიდის სარეგულაციო კედლების გამაგრება
გორგასლისა და ფარნავაზ მეფის ქუჩების რეაბილიტაცია,
სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები, რომელიც წელს დაიწყო და გაგრძელდება მომდევნო წელს, ასევე დაემატა ახალი მისამართები, საერთო ჯამში 70 მისამართს შეადგენს.
სატრანსპორტო სისტემისა და სერვისის განვითარება - 10 მილიონ 750 ათასი ლარით დაფინანსდება.
საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება - 14 მილიონ 365 ათას 400 ლარი, რომელიც მოიცავს:
სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა - 5,468,700 ლარი - მოიცავს როგორც მიმდინარე ტიპის მოვლა-შეხვის ღონისძიებებს, ასევე ახალი კაპიტალური სამუშაოების განხორციელებას:
მ. გოგოლიშვილის ქუჩის სანიაღვრე არხის მოწყობა
მეჯინისწყლის არხზე აეროპორტის გზატკეცილის ხიდიდან გ. ლორთქიფანიძის 150ა-მდე დამცავი კედლის მოწყობა
ქ. ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილიდან ბეთლემის ქუჩამდე მეჯინისწყლის არხზე დამცავი კედლის მოწყობა
ჯინჭარაძის ქ. N13, 15, 17, 19-ის მიმდებარედ დამცავი კედლის მოწყობა
მეჯინისწყალზე გაბიონის შეცვლა - ანგისის პირველი შესახვევიდან ჰელიმიშის ქუჩაზე არსებულ ხიდამდე
აეროპორტის გზატკეცილიდან ბეთლემის ქუჩამდე მეჯინისწყლის არხზე დამცავი კედლის მოწყობა.
წყალარინების სისტემების რეაბილიტაცია - 5 789 900 ლარი, რომელიც მოიცავს ქ. ბათუმის ადმინისტრაციულ ტერიტორიას - სამრეწველო ზონის მიმდებარედ.
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება 6 მილიონ 220 ათას 900 ლარი:
მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლებისა და ეზოების კომუნალური სისტემის მოწესრიგება
მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა-რეაბილიტაცია
ქალაქში არსებული მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია
მრავალსართულიან/მრავალბინიან სახლებში არსებული ამორტიზებული ლიფტების დემონტაჟი და ახალი ლიფტების მონტაჟი
ქალაქში არსებულ სახლებზე დაზიანებული ფასადების რეაბილიტაცია.
საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი - 29 მილიონ 680 ათას 400 ლარი:
ჯავახიშვილის ქ. N82-ში სოციალური სახლების (4 ერთეული სახლის) მშენებლობა
ურეხის ყოფილი ინტერნატის მზრუნველობამოკლებულ ხანდაზმულთა ცენტრად რეკონსტრუქცია-ადაპტაცია
ე.წ. „შანხაის დასახლებაში“ სოციალური სახლის მშენებლობა
ავარიული სახლების დემონტაჟი- მშენებლობა, გამაგრება-რეაბილიტაცია.
სამომავლოდ ბიუჯეტში დამატებითი პროექტების გათვალისწინებისთვის - საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, კვლევა და ექსპერტიზა - 1 მილიონ 331 ათას 900 ლარი.
ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარებისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება - 22 მილიონ 924 ათას 900 ლარი - მოიცავს:
ქალაქის დასუფთავების მომსახურების განვითარება
ქ. ბათუმში, აბუსერიძის ქ. N23-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა
ქ. ბათუმში, დ. აღამაშენებლის ქ. N8-10-12-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა
თამარ მეფის გზატკეცილზე რელიგიის მუზეუმის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა
ქ. ბათუმში, შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩაზე, „მაკდონალდსი“-ს მიმდებარედ სკვერის მოწყობა
ქ. ბათუმში, ჩაქვის დასახლებაში სარეკრეაციო სივრცისა და მრავალფუნქციური ინფრასტრუქტურის მოწყობა
თამარ მეფის გამზირი N20-ში სკვერის მოწყობა
ფიროსმანის ქ. N8-10-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა
ბაგრატიონის ქ. N214-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა
ფრიდონ ხალვაშის VI და VII ჩიხებს შორის სკვერის მოწყობა
ი. მესხის ქ. N1-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა
ანდრია პირველწოდებულის IX ჩიხის N3-5 მიმდებარედ სკვერის მოწყობა.
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 18,408,600 ლარი, რომელიც 1,7 მილიონ ლარამდე აღემატება მიმდინარე წლის ბიუჯეტს.
ჯანმრთელობის დაცვა - 5 612,200 ლარი
მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების მქონე პირთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა - ქვეპროგრამის ღონისძიება მომხმარებელთა რაოდენობის მომატებიდან გამომდინარე უნდა გაიზარდოს 4500-დან 5000-მდე, თანხა 900000 ლარიდან 1000 000 ლარამდე, 100 000 ლარით. იმ შემთხვევაში, თუ ოჯახში არის ორი შშმ პირი, ორი ვეტერანი, სოციალურად დაუცველი და შშმ პირი/ ვეტერანი, შშმ პირი / ვეტერანი ერთდროულად მათ მიეცემათ ორი 200 ლარის ღირებულების ვაუჩერი. ასევე სამი და მეტი შშმ პირის შემთხვევაში მათ დამატებით გაეწევათ 200 ლარიანი დახმარება მედიკამენტის შეძენისათვის
ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული გამოვლენის მიზნით დიაგნოსტიკის ჩატარება
ონკოლოგიურ დაავადებათა პრევენციის აქტუალურობიდან გამომდინარე ემატება ფილტვის კიბოს სკრინინგი. ღონისძიების ღირებულება შეადგენს 60 000 ლარს
შშმ სტატუსის ბავშვთა და ვეტერანთა საკურორტო რეაბილიტაცია - მომხმარებელთა რაოდენობის მომატებიდან გამომდინარე იზრდება 110 პირით, 60 500 ლარით
ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია - აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის ღონისძიებაში ბენეფიციართა რაოდენობის მომატებიდან გამომდინარე იგეგმება მომხმარებელთა რაოდენობის გაზრდა 80 ბენეფიარით, 300-დან 380-მდე, 384 000 ლარით და ასევე გაკვეთილების რაოდენობა იზრდება 15-დან 20-მდე
სოციალური უზრუნველყოფა - 11 969,700 ლარი
მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა-ქვეპროგრამას ემატება ახალი ღონისძიება ტრეფიკინგის ცენტრის ძალადობის მსხვერპლ პირთა მატერიალური დახმარება 300 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად 15 პირზე, 54 000 ლარი
მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება - ქვეპროგრამის ბინაზე მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარების ღონისძიებაში ბენეფიციართა რაოდენობა მოთხოვნილებიდან გამომდინარე იზრდება 100-დან 110-მდე, 10 პირით, 6 480 ლარით
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ასისტენტით მომსახურება - პერსონალური ასისტენტების მიერ სერვისის მიწოდება ეტლით მოსარგებლე შშმ პირებისათვის 12 თვე 12 პირისათვის. ღონისძიება განხორციელდება პილოტური სახით. ბიუჯეტი - 43 200 ლარი
სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა - 826,700 ლარი.
განათლება - 27,855,100 ლარი - მიმდინარე წლის ბიუჯეტთან მიმართებაში 9,500 000 ლარზე მეტითა გაზრდილი რაც მოიცავს საბავშვო ბაღების მიმდინარე დაფინანსებასა და კაპიტალურ სამუშაოებს, ასევე სხვადასხვა საგანმანათლებლო ღონისძიებებს.
საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია - 9,857,600 ლარი
ქათამაძის ქ. N32-ის მიმდებარედ საბავშვო ბაღის მშენებლობა
ბაგრატიონის ქ. N127-ში საბავაშვო ბაღის მშენებლობა და მიმდებარე ტერიტორის კეთილმოწყობა
მეზღვაურის ქუჩაზე საბავშვო ბაღის მშენებლობა
ლერმონტოვის ქ. #96-ის მიმდებარედ საბავშვო ბაღის მშენებლობა ბათუმში საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია
ბათუმში საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციის (ენერგოეფექტიანობა - KFW ბანკის - გრანტი) პროექტის დამატებითი თანადაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან.
პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა - 170,000 ლარი, რომელიც მოიცავს ლუკა ასათიანის და ტბელ-აბუსერიძის სახელობის სტიპენდიას წარმატებული სტუდენტებისათვის.
კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი - 12,721,600 ლარი
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა - 4,713,600 ლარი, რომელიც მოიცავს მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობას, ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობას, სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერას, ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონას" მხარდაჭერას, ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბს.
მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა - 2,535,300 ლარი - კერძოდ განხორცილდება ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრის მხარდაჭერა და სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია, სადაც განხორციელდება - ლორთქიფანიძის ქ. N14 სპორტული მოედნის მშენებლობა, აფსაროსის გზატკეცილის II შესახვევის N8-ის მიმდებარედ სპორტული მოედნის მშენებლობა და ქართული ჭიდაობის ნახევრად ღია ტიპის საჭიდაო მოედნის მშენებლობა.
კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები - 2,678,000 ლარი, რომელიც, მოიცავს ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრის დაფინანსებას ქალაქში სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზებისა და მართვის მიზნით, ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიებების, კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობას, საერთაშორისო ფესტივალებისა და კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერას.
კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა - 2,509,100 ლარი - კერძოდ განხორციელდება ფოლკლორის ხელშეწყობის, თანამედროვე მუსიკის ხელშეწყობის, კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობის, ხელოვანთა ხელშეწყობის, და ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკის დაფინანსება.
ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა - 268,000 ლარი - მოიცავს ახალგაზრდების თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერას, არაფორმალური განათლების ხელშეწყობას, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინტეგრაციასთან დაკავშირებულ საინფორმაციო აქტივობებს, ახალგაზრდული ბანაკების ორგანიზებას, ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერას.
ქალაქის ურბანული განვითარება 2,010,000 ლარით განისაზღვრა, რომელიც ბათუმის მუნიციპალიტეტის სივრცითი განვითარებისა და განაშენიანების მართვის დოკუმანტაცის შექმნისაკენ მიიმართება.
მუნიციპალური სერვისების განვითარება - 7 906,700 ლარი
მუნიციპალური მომსახურების მართვა და გაუმჯობესება - 6 906,700 ლარი.
თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაძლიერება - 1 000,0 ლარი.
სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა (მთლიანი ასიგნების - 18,3%) - 46,446.900 ლარი, აღნიშნულ ღონისძიებაში სრულად არ არის ასახული გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების მომსახურება, კერძოდ 2020-2021 წელს გადავადებული სესხის ძირი თანხები, რომელთან დაკავშირებითაც მუნიციპალიტეტის მიერ წარდგენილია შუამდგომლობა საქართველოს მთავრობის წინაშე, "ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტთან" დაკავშირებით არსებული სასესხო ვალდებულებების (ძირითადი და საპროცენტო თანხები) მომსახურების ვადის ცვლილებაზე, საურავების დარიცხვის გარეშე.

 
 
 
მნახველთა რაოდენობა: 1561
 
 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები