ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
განკარგულება 93 - თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს წევრის საქმიანობის შესახებ ყოველკვარტალური ანგარიშის ფორმის დამტკიცების თაობაზე ირაკლი თავდგირიძე - საკრებულოს წევრის საქმიანობის ყოველკვარტალური ანგარიში - 2022 წლის მე-3 კვარტალი ნატალია ზოიძე - საკრებულოს წევრის საქმიანობის ყოველკვარტალური ანგარიში - 2022 წლის მე-3 კვარტალი ზურაბ ნაკაიძე - საკრებულოს წევრის საქმიანობის ყოველკვარტალური ანგარიში - 2022 წლის მე-3 კვარტალი თენგიზ აფხაზავა - საკრებულოს წევრის საქმიანობის ყოველკვარტალური ანგარიში - 2022 წლის მე-3 კვარტალი ლევან ცხოიძე - საკრებულოს წევრის საქმიანობის ყოველკვარტალური ანგარიში - 2023 წლის 1 კვარტალი ლევან ცხოიძე - საკრებულოს წევრის საქმიანობის ყოველკვარტალური ანგარიში - 2022 წლის მე-3 კვარტალი გოჩა მგელაძე - საკრებულოს წევრის საქმიანობის ყოველკვარტალური ანგარიში - 2023 წლის 1 კვარტალი გოჩა მგელაძე - საკრებულოს წევრის საქმიანობის ყოველკვარტალური ანგარიში - 2022 წლის მე-3 კვარტალი მინდია გოგუაძე - საკრებულოს წევრის საქმიანობის ყოველკვარტალური ანგარიში - 2023 წლის 1 კვარტალი მინდია გოგუაძე - საკრებულოს წევრის საქმიანობის ყოველკვარტალური ანგარიში - 2022 წლის მე-3 კვარტალი ნერიმან ცინცაძე - საკრებულოს წევრის საქმიანობის ყოველკვარტალური ანგარიში - 2023 წლის 1 კვარტალი ნერიმან ცინცაძე - საკრებულოს წევრის საქმიანობის ყოველკვარტალური ანგარიში - 2022 წლის მე-3 კვარტალი დავით მახარაძე - საკრებულოს წევრის საქმიანობის ყოველკვარტალური ანგარიში - 2023 წლის 1 კვარტალი დავით მახარაძე - საკრებულოს წევრის საქმიანობის ყოველკვარტალური ანგარიში - 2022 წლის მე-3 კვარტალი ასლან ბალაძე - საკრებულოს წევრის საქმიანობის ყოველკვარტალური ანგარიში - 2023 წლის 1 კვარტალი ასლან ბალაძე - საკრებულოს წევრის საქმიანობის ყოველკვარტალური ანგარიში - 2022 წლის მე-3 კვარტალი თეონა ბერიძე - საკრებულოს წევრის საქმიანობის ყოველკვარტალური ანგარიში - 2023 წლის 1 კვარტალი თეონა ბერიძე - საკრებულოს წევრის საქმიანობის ყოველკვარტალური ანგარიში - 2022 წლის მე-3 კვარტალი რიჩარდ სირაბიძე - საკრებულოს წევრის საქმიანობის ყოველკვარტალური ანგარიში - 2023 წლის 1 კვარტალი რიჩარდ სირაბიძე - საკრებულოს წევრის საქმიანობის ყოველკვარტალური ანგარიში - 2022 წლის მე-3 კვარტალი ნინო ცხვარაძე - საკრებულოს წევრის საქმიანობის ყოველკვარტალური ანგარიში - 2023 წლის 1 კვარტალი ნინო ცხვარაძე - საკრებულოს წევრის საქმიანობის ყოველკვარტალური ანგარიში - 2022 წლის მე-3 კვარტალი როსტომ ხალვაში - საკრებულოს წევრის საქმიანობის ყოველკვარტალური ანგარიში - 2023 წლის 1 კვარტალი როსტომ ხალვაში - საკრებულოს წევრის საქმიანობის ყოველკვარტალური ანგარიში - 2022 წლის მე-3 კვარტალი ლევან ბერიძე - საკრებულოს წევრის საქმიანობის ყოველკვარტალური ანგარიში - 2023 წლის 1 კვარტალი ლევან ბერიძე - საკრებულოს წევრის საქმიანობის ყოველკვარტალური ანგარიში - 2022 წლის მე-3 კვარტალი გიორგი ლომთათიძე - საკრებულოს წევრის საქმიანობის ყოველკვარტალური ანგარიში - 2023 წლის 1 კვარტალი გიორგი ლომთათიძე - საკრებულოს წევრის საქმიანობის ყოველკვარტალური ანგარიში - 2022 წლის მე-3 კვარტალი კახაბერ ქაშიბაძე - საკრებულოს წევრის საქმიანობის ყოველკვარტალური ანგარიში - 2022 წლის მე-3 კვარტალი რევაზ ხარაზი - საკრებულოს წევრის საქმიანობის ყოველკვარტალური ანგარიში - 2023 წლის 1 კვარტალი რევაზ ხარაზი - საკრებულოს წევრის საქმიანობის ყოველკვარტალური ანგარიში - 2022 წლის მე-3 კვარტალი ქეთევან ლასტაკანიძე - საკრებულოს წევრის საქმიანობის ყოველკვარტალური ანგარიში - 2022 წლის მე-3 კვარტალი ნატალია ძიძიგური - საკრებულოს წევრის საქმიანობის ყოველკვარტალური ანგარიში - 2022 წლის მე-3 კვარტალი აკაკი გვიანიძე - საკრებულოს წევრის საქმიანობის ყოველკვარტალური ანგარიში - 2022 წლის მე-2 კვარტალი აკაკი გვიანიძე - საკრებულოს წევრის საქმიანობის ყოველკვარტალური ანგარიში - 2022 წლის მე-3 კვარტალი ლევან დოლიძე - საკრებულოს წევრის საქმიანობის ყოველკვარტალური ანგარიში - 2023 წლის 1 კვარტალი
 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები