ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
კომისიების, ბიუროს და მორიგი სხდომის ჩატარების
გ რ ა ფ ი კ ი

    

დასახელება ჩატარების დრო 

საფინანსო და ეკონომიკური განვითარების კომისია
(გოჩა მგელაძე)

18 მაისი
15:00 სთ

ინფრასტრუქტურის განვითარების კომისია
(მინდია გოგუაძე)

18 მაისი
16:00 სთ.

იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია
(დავით მახარაძე)

18 მაისი
17:00 სთ

ბიუროს სხდომა

18 მაისი
17:30 სთ

მორიგი სხდომა

19 მაისი
11:00 სთ

 

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები