ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
  
კომისიების, 
ბიუროს და რიგგარეშე სხდომის ჩატარების 

გ რ ა ფ ი კ ი

 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო (მის: ქალაქი ბათუმი, ლუკა ასათიანის ქ.№25)

   

დასახელება ჩატარების დრო 

 საფინანსო და ეკონომიკური განვითარების კომისია
 (ზურა ნაკაიძე) 

ინფრასტრუქტურის განვითარების კომისია
(გოჩა მგელაძე)

13 ოქტომბერი
 11:00 სთ 

იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია
(დავით მახარაძე)

13 ოქტომბერი
12:00 სთ

საკრებულოს ბიუროს სხდომა

13 ოქტომბერი
12:30 სთ

საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 

14 ოქტომბერი
11:00 სთ

 

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები