ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
კომისიების, ბიუროს და მორიგი სხდომის ჩატარების
გ რ ა ფ ი კ ი

    

დასახელება ჩატარების დრო 

ინფრასტრუქტურის განვითარების კომისია
(მინდია გოგუაძე)

28 სექტემბერი
11:00

განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის საკითხთა კომისია
(ლევან ცხოიძე)

28 სექტემბერი
12:00 სთ

საფინანსო და ეკონომიკური განვითარების კომისია
(გოჩა მგელაძე)

28 სექტემბერი
13:00 სთ

იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია
(დავით მახარაძე)

28 სექტემბერი
14:00 სთ

ბიუროს სხდომა

28 სექტემბერი
15:00 სთ

მორიგი სხდომა

29 სექტემბერი
11:00 სთ

 

 

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები