ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
  
კომისიების, 
ბიუროს და მორიგი სხდომის ჩატარების 

გ რ ა ფ ი კ ი

    

დასახელება ჩატარების დრო 

განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის საკითხთა კომისია
(ლევან ცხოიძე)

28 სექტემბერი
11:00 სთ
ინფრასტრუქტურის განვითარების კომისია
(მინდია გოგუაძე)
28 სექტემბერი
12:00 სთ.

 საფინანსო და ეკონომიკური განვითარების კომისია
(გოჩა მგელაძე)

 28 სექტემბერი
14:00 სთ.

ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისია
(ნერიმან ცინცაძე)

28 სექტემბერი
15:30 სთ.

იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია
(დავით მახარაძე)

28 სექტემბერი
16:30 სთ.

საკრებულოს ბიუროს სხდომა

 28 სექტემბერი
17:00 სთ.

საკრებულოს მორიგი სხდომა 

29 სექტემბერი
11:00 სთ. 

 

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები