ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
კომისიების, ბიუროს და მორიგი სხდომის ჩატარების
გ რ ა ფ ი კ ი

    

დასახელება ჩატარების დრო 

განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის განვითარების  კომისი
(ლევან ცხოიძე)

22 მარტი
16:00

ინფრასტრუქტურის განვითარების კომისია
(მინდია გოგუაძე)

25 მარტი
14:00

საფინანსო და ეკონომიკური განვითარების კომისია
(გოჩა მგელაძე)

25 მარტი
15:00

 ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისია
(ნერიმან ცინცაძე)

25 მარტი
16:00

იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია
(დავით მახარაძე)

25 მარტი
17:00

ბიუროს სხდომა  

25 მარტი
17:30

მორიგი სხდომა 

26 მარტი
11:00

 

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები