ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
  
კომისიების, 
ბიუროს და მორიგი სხდომის ჩატარების 

გ რ ა ფ ი კ ი

   

დასახელება ჩატარების დრო 

ინფრასტრუქტურის განვითარების კომისია

(გოჩა მგელაძე)

2 აგვისტო
11:00 სთ

 

საფინანსო და ეკონომიკური განვითარების კომისია

 

(ზურა ნაკაიძე)

 

2 აგვისტო
12:00 სთ 

განათლების, კულტურის, ტურიზმისა
და სპორტის საკითხთა  კომისია
(ირაკლი პატარიძე)

2 აგვისტო
14:00 სთ

იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია
(დავით მახარაძე)

2 აგვისტო
15:00 სთ

საკრებულოს ბიუროს სხდომა

2 აგვისტო
15:30 სთ

საკრებულოს მორიგი სხდომა 

3 აგვისტო
11:00 სთ

 

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები