ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა
23 თებერვალი 2018
 

პროექტი
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

27 თებერვალი, 2018 წელი
11:00 საათი, ქ. ბათუმი

 

 


დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი :

 

 

1. „სახელმწიფო და ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.
(მომხს: ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ქონების მართვისა და ეკონომიკური პოლიტიკის სამსახურის უფროსი - ეგარსლან ლომაძე)

 


2. „ქალაქ ბათუმში, ზ. გამსახურდიას ქ.№11-ში 2013 წლის 21 სექტემბერს მომხდარი ხანძრის შედეგად დაზარალებულ პირთა საცხოვრისით უზრუნველყოფის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
(მომხს: ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ქონების მართვისა და ეკონომიკური პოლიტიკის სამსახურის უფროსი - ეგარსლან ლომაძე)

 

 
 
 
მნახველთა რაოდენობა: 829
 
 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები