ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
საკრებულოს სხდომა
02 სექტემბერი 2016
 


პროექტი

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს  სხდომა
 8 სექტემბერი, 2016 წელი
11:00 საათი, ქ. ბათუმი


                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                    

დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი :


1. „მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის საცხოვრებელი ბინების საკუთრების უფლებით გადაცემის თაობაზე ქ. ბათუმის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს: ეგარსლან ლომაძე - ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის  საფინანსო-ეკონომიკური სამსახურის უფროსი/

2. „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის, პრივატიზაციის გეგმის და  სარგებლობის უფლებით განსაკარგი ობიექტების სარგებლობის საფასურის დამტკიცების შესახებ“ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 23 ივნისის №36 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“ ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს: ეგარსლან ლომაძე - ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის  საფინანსო-ეკონომიკური სამსახურის უფროსი/

3. „გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღების და გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 30 ნოემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“ ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.
/მომხს: ეგარსლან ლომაძე - ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის  საფინანსო-ეკონომიკური სამსახურის უფროსი/

4. „საარჩევნო-სააგიტაციო მასალის განთავსებასთან დაკავშირებული ზოგიერთი საკითხის მოწესრიგების შესახებ“ ქ. ბათუმის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 6 ივლისის #28 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს: სულიკო შვენთიძე - ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის იურიდიული განყოფილების უფროსი/

5. „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოსა და საკრებულოს აპარატის სამსახურებრივი ავტომანქანებით სარგებლობისათვის საწვავის ყოველთვიური ლიმიტების დაწესების შესახებ“ თვითმმართველი - ქალაქის ბათუმის საკრებულოს 2007 წლის 30 დეკემბრის №88 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს: სულიკო შვენთიძე - ქ. ბათუმის საკრებულოს აპარატის იურიდიული განყოფილების უფროსი/


6. „ქ. ბათუმში, დავით კლდიაშვილის ქ. N10–ში მდებარე საცხოვრებელ სახლზე შალვა იოსელიანის მემორიალური დაფის განთავსების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს: ნინო ბერაძე - ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების,  კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

 
 
 
მნახველთა რაოდენობა: 3205
 
 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები