ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
ინფრასტრუქტურის განვითარების კომისია
20 ნოემბერი 2023
 

საკრებულოს მუდმივმოქმედ კომისიებში ბათუმის 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტისა და მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტის განხილვა მიმდინარეობს.
დღეს გამართულ ინფრასტრუქტურის განვითარების კომისიის სხდომაზე კომისიის წევრებმა ინფრასტრუქტურის მიმართულებით ბიუჯეტის პროექტში ასახული პროგრამები და ქვეპროგრამები განიხილეს.
წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით, ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებელი 365,000.0 ათას ლარს შეადგენს, მათ შორის, ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულების - მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება 164,801.7 ათასი ლარით დაფინანსდება:
კერძოდ:
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება – 53,463.7 ათასი ლარით;
სატრანსპორტო სისტემისა და სერვისის განვითარება – 26,139.5 ათასი ლარით;
საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება – 24,988.9 ათასი ლარით;
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი – 46,703.5 ათასი ლარით;
ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა – 9,776.1 ათასი ლარით;
ქალაქის კეთილმოწყობა – 2,731.3 ათასი ლარით;
ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარებისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება 39,799.8 ათასი ლარით;
მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა - 998,7 ათასი ლარით;
სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია 769.9 ათასი ლარით;
საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია 10,687.9 ათასი ლარით;
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების და კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია 850.3 ათასი ლარით.
კომისიის სხდომას ინფრასტრუქტურის განვითარების კომისიის თავმჯდომარე Mindia Goguadze უძღვებოდა.
დაინტერესებულ პირებს ბათუმის 2024 წლის ბიუჯეტის დეტალური პროექტი, განმარტებით ბარათთან და პრიორიტეტების დოკუმენტთან ერთად, შეუძლიათ იხილონ აქ: https://www.batumicc.ge/index.php?l=1&menu=1324

 
 
 
მნახველთა რაოდენობა: 496
 
 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები