ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
საფინანსო და ეკონომიკური განვითარების კომისიის სხდომა
10 აპრილი 2019
 

2019 წლის ბიუჯეტში განსახორციელებელი ცვლილებები იყო დღეს, საკრებულოს საფინანსო და ეკონომიკური განვითარების კომისიის ერთ-ერთი მთავარი განსახილველი თემა.

ცვლილებები ბიუჯეტში, კომისიის წევრებს, მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა ედნარ ნატარიძემ წარუდგინა. წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 1,106.1 ათასი ლარით იზრდება. პროექტით ხორციელდება ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების და ნაშთის ცვლილება, ასევე გადასახდელების ცვლილება ცალკეული პროგრამების/ქვეპროგრამების მიხედვით.
როგორც კომისიაზე ითქვა, ნამატი თანხა ძირითადად ინფრასტრუქტურულ, ჯანდაცვისა და სოციალურ პროგრამებს , ასევე განათლების, კულტურისა და სპორტის ღონისძიებებს მოხმარდება.
კომისიამ, დღესვე ცნობად მიიღო, ინფორმაცია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე ავარიული და სიცოცხლისათვის საფრთხის შემცველი საცხოვრებელი შენობა-ნაგებობების შესახებ.

საკრებულოს წევრებმა, წარმოდგენილი საკითხების გატანა საკრებულოს მორიგ სხდომაზე მიზანშეწონილად ჩათვალეს.

 
 
 
მნახველთა რაოდენობა: 137
 
 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები