ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:46  თარიღი:2012-12-25

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ` აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკისწესდების დამტკიცების შესახებ

N:45  თარიღი:2012-12-25

„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2012 წლის ახალგაზრდობის საქმეთა მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 30 დეკემბრის #331 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:44  თარიღი:2012-12-25

ქ. ბათუმში, ბაგრატიონის ქუჩ­ა­ზე გამა­ვა­ლი საა­­ტომობილო გზის გაგრძელება-გაფა­რ­თოების მშენებლო­ბ­ის ზოლში მოხვედრილი,  ქ. ბათუმში, შავშეთის ქ. №29-ში მდებარე ფარ­თ­ე­ბში მცხო­ვრ­­ბი ფი­ზი­კური პირე­ბი­სა­თ­ვ­ის უსასყიდლოდ საკუთრების უფლებით გადასაცემი ბინების განა­წი­ლე­ბის სიის დამტკიცების შესახებ

N:43  თარიღი:2012-12-25

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის უსასყიდლოდ საკუთრების უფლებით გადაცემის შესახებ

N:42  თარიღი:2012-12-25

ქ. ბათუმში, გენერალ ა. აბაშიძის ქუჩიდან  ი. კობალაძის ქუჩამდე არსებული საავტომობილო გზის მონაკვეთის  ქუჩად  ჩამოყალიბებისა და ტაძრის ქუჩის სახელის მინიჭების შესახებ

N:41  თარიღი:2012-12-25

ქ. ბათუმში, აღმაშენებლის უბანში, ქეთევან წამებულის ქუჩის ბაგრატიონის ქუჩამდე გაგრძელების შესახებ

N:40  თარიღი:2012-12-25

ქ. ბათუმში, თამარის უბანში ძმები ნობელების ქუჩიდან  გამავალი საავტომობილო  გზის მონაკვეთების შესახვევებად  ჩამოყალიბებისა და ძმები ნობელების I, II შესახვევების სახელის მინიჭების შესახებ

N:39  თარიღი:2012-12-25

სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების აღმზრდელის პროფესიული ეთიკის კოდექსის დამტკიცების შესახებ 

 

N:38  თარიღი:2012-12-25

 

საბავშვო ბაღში დასაშვები პროდუქტების დღიური ნორმების დამტკიცების შესახებ 

 

N:37  თარიღი:2012-12-25

 „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – „ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანების“ წესდების დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 31 იანვრის #11 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები