ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:25  თარიღი:2013-02-28

განკარგულება - №25 „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის  საკრებულოს 2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 2012 წლის 19 ნოემბრის №261 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:24  თარიღი:2013-02-28

განკარგულება- №24 „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერიის 2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 2012 წლის 19 ნოემბრის №262 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:23  თარიღი:2013-02-28

განკარგულება -№23 „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის კომპეტენციას მიკუთვნებული 2013 წლის მუნიციპალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2012 წლის 31 დეკემბრის №299 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:22  თარიღი:2013-02-28

განკარგულება №22-„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკის სამსახურის კომპეტენციას მიკუთვნებული 2013 წლის მუნიციპალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2012 წლის 31 დეკემბრის №296 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:13  თარიღი:2013-02-28

დადგენილება №13 „გეოგრაფიული ობიექტების სახელდებისა და ნუმერაციის წესის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2012 წლის 23 თებერვლის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:12  თარიღი:2013-02-28

დადგენილება №12 „გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღების და გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 30 ნოემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:11  თარიღი:2013-02-28

დადგენილება №11 „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ტერიტორიაზე გარე ვაჭრობის, ბაზრებისა და ბაზრობების რეგულირების წესების დადგენის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 10 თებერვლის №8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:10  თარიღი:2013-02-28

დადგენილება №10 „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ტერიტორიაზე საგზაო მოძრაობის დაგეგმვისა და რეგულირების წესის დადგენის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2012 წლის 3 მაისის №23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:9  თარიღი:2013-02-28

დადგენილება №9 „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 30 ივნისის №9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

N:8  თარიღი:2013-02-28

დადგენილება №8 „თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 8 სექტემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები