ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:7  თარიღი:2019-03-05

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №7 - „გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღების და გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 30 ნოემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:6  თარიღი:2019-03-05

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №6 - „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2012 წლის 14 სექტემბრის  №50 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:5  თარიღი:2019-03-05

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №5 - „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების თაობაზე“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2009 წლის 27 თებერვლის №4-1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

N:4  თარიღი:2019-03-05

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №4 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ბულვარში, პარკში, სკვერში მოტოციკლით, კვადროციკლით და ელექტრომობილით (ელექტროტრანსპორტით) გადაადგილების  წესის  დამტკიცების  შესახებ

N:0  თარიღი:2019-03-05

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წერილობითი მოსაზრება (შუამდგომლობა) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტსა და ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტს შორის ადმინისტრაციული საზღვრების შეცვლის შესახებ

N:15  თარიღი:2019-02-28

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N15 - ხელმისაწვდომი საცხოვრისით სარგებლობის კრიტერიუმებისა და ბენეფიციართა შერჩევის ინსტრუმენტის დამტკიცების შესახებ

N:14  თარიღი:2019-02-28

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N14 - ქალაქ ბათუმში, დაბა ჩაქვში ახალი ზოოპარკის მშენებლობისათვის განსაზღვრული მიწის ნაკვეთების თვითნებურად დამკავებელი პირებისათვის საკომპენსაციო თანხების გაცემის შესახებ

N:13  თარიღი:2019-02-28

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N13 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ

N:12  თარიღი:2019-02-28

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N12 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების იჯარის ხელშეკრულებებში ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

N:3  თარიღი:2019-02-28

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №3 - სახელმწიფო და ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები