ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:44  თარიღი:2018-05-29

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №44 - „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ტერიტორიაზე პარკირების საერთო ადგილებით და პარკირების სპეციალური ადგილებით სარგებლობისათვის საფასურის დადგენის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2013 წლის 28 თებერვლის №4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

N:43  თარიღი:2018-05-29

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №43 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის M2 კატეგორიის ავტობუსებისათვის სამარშრუტო ხაზებისა და მარშრუტების სქემის დამტკიცების შესახებ

N:42  თარიღი:2018-05-29

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №42 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორია) მგზავრთა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას სამგზავრო ტარიფების, ფასდაკლების სისტემის და მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების შეღავათიანი მგზავრობის შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 აპრილის №8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:41  თარიღი:2018-05-29

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №41 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 დეკემბრის №41 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:40  თარიღი:2018-05-29

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №40 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 სექტემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:6  თარიღი:2018-06-29

ბრძანება №06ბ/60 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილების უფროსი სპეციალისტის სოფო დევაძის ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო შვებულებაში გასვლის შესახებ

N:6  თარიღი:2018-06-29

ბრძანება №06ბ/59 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის განვითარების კომისიის თავმჯდომარის გოჩა მგელაძის ქალაქ თბილისში მივლინების შესახებ

N:6  თარიღი:2018-06-29

ბრძანება №06ა/58 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის სულიკო თებიძის, საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის ლაშა სირაბიძის, საკრებულოს განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის ირაკლი პატარიძისა და საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის ომარ მახარაძის უკრაინის ქალაქ ტერნოპოლში მივლინების შესახებ

N:6  თარიღი:2018-06-29

ბრძანება №06ბ/57 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის უფროსი სპეციალისტის გია აბულაძის შვებულებაში გასვლის შესახებ

N:6  თარიღი:2018-06-29

ბრძანება - №06ბ/56 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსი სპეციალისტის რევაზ სეხნიაშვილის შვებულებაში გასვლის შესახებ

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები