ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:1  თარიღი:2024-01-31

დადგენილება N1 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში გასაშენებელი მწვანენარგავების სახეობებისა და გამწვანების პროექტის შეთანხმების პირობების დამტკიცების შესახებ

N:151523353001  თარიღი:2023-12-19

განკარგულება: გ-15.1523353001 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ბათუმში, მემედ აბაშიძის ქუჩა N29-ში მდებარე ფართის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის უსასყიდლოდ, საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

N:15152335317  თარიღი:2023-12-19

განკარგულება: გ-15.152335317 - ქალაქ ბათუმში რუსთაველის ქუჩა N53ა-ში მდებარე სკვერში არჩილ აბაშიძის მემორიალური დაფის სადგამით განთავსების თაობაზე

N:15152335316  თარიღი:2023-12-19

განკარგულება: გ-15.152335316 - ცენტრალურ პარკში ანრი ტაბაღუას პატივსაცემად ფუნქციონალური სკამისა და მემორიალური ობიექტის (მოლბერტის) განთავსების შესახებ

N:15152335315  თარიღი:2023-12-19

განკარგულება: გ-15.152335315 - ქალაქ ბათუმში, კახაბრის ქ.N48-ში; ხახულის ქ.N50-ში; დასახლება ურეხში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (ს/კ:05.31.07.179; 05.31.07.208; 05.31.07.210) განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფციის დამტკიცების შესახებ

N:15152335314  თარიღი:2023-12-19

განკარგულება: გ-15.152335314 - ქალაქ ბათუმში, ბაგრატიონის ქ. N131-ში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (ს/კ:N05.26.01.089 და N05.26.01.095) განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფციის დამტკიცების შესახებ

N:15152335313  თარიღი:2023-12-19

განკარგულება: გ-15.152335313 - მუნიციპალური მნიშვნელობის პროექტის განხორციელების მიზნით საქართველოს კანონით „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი“ გათვალისწინებული დროებითი ხელშემწყობი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ

N:15152335312  თარიღი:2023-12-19

განკარგულება: გ-15.152335312 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის კონკრეტული უფლებრივი ზონირების რუკის (განაშენიანების რეგულირების გეგმის ზონირების ნაწილი) დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 აპრილის N25 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

N:15152335311  თარიღი:2023-12-19

განკარგულება: გ-15.152335311 - ავარიული სახლის ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში განაშენიანების ინტენსივობის მაქსიმალური კოეფიციენტის გაზრდის შესახებ

N:15152335310  თარიღი:2023-12-19

განკარგულება: გ-15.152335310 - მუნიციპალური მნიშვნელობის პროექტის განხორციელების მიზნით, საქართველოს კანონით „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი“ გათვალისწინებული დროებითი ხელშემწყობი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები