ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:6  თარიღი:2018-06-29

ბრძანება №06ბ/57 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის უფროსი სპეციალისტის გია აბულაძის შვებულებაში გასვლის შესახებ

N:6  თარიღი:2018-06-29

ბრძანება - №06ბ/56 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსი სპეციალისტის რევაზ სეხნიაშვილის შვებულებაში გასვლის შესახებ

N:6  თარიღი:2018-06-29

ბრძანება - №06ბ/55 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მასმედიასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი სპეციალისტის გურანდა აბულაძის შვებულებაში გასვლის შესახებ

N:6  თარიღი:2018-06-29

ბრძანება - №06ბ/54 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსი სპეციალისტის თეა ჯანჯღავას ქ. თბილისში მივლინების შესახებ

N:6  თარიღი:2018-06-29

ბრძანება 06ბ/75 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“ თავმჯდომარის ნატალია ზოიძის ქალაქ თბილისში მივლინების შესახებ

N:41  თარიღი:2018-04-20

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N41 - ქალაქ ბათუმის გარკვეული ტერიტორიისათვის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების თაობაზე

N:40  თარიღი:2018-04-20

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N40 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის დამტკიცების შესახებ

N:39  თარიღი:2018-04-20

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N39 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მდგრადი ურბანული გადაადგილების ინტეგრირებული გეგმის (სტრატეგიული გეგმა) დამტკიცების შესახებ

N:38  თარიღი:2018-04-20

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N38 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზისათვის ლუკა ასათიანის სახელის მინიჭების შესახებ

N:37  თარიღი:2018-04-11

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N37 - ქალაქ ბათუმში ახალი ზოოპარკის მშენებლობის ტერიტორიის განსაზღვრისა და ზოოპარკის მშენებლობასთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ

 
 
სიახლეები
ინფრასტრუქტურული სამუშაოები ჯავახიშვილის უბანში
სრულად

 

ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები