ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:37  თარიღი:2023-12-19

დადგენილება N37 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის გარკვეულ ტერიტორიებზე განაშენიანების დეტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ

N:36  თარიღი:2023-12-19

დადგენილება N36 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის გარკვეულ ტერიტორიებზე განაშენიანების დეტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ

N:35  თარიღი:2023-12-19

დადგენილება N35 - „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცებისთაობაზე“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2009 წლის 27 თებერვლის №4-1დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

N:34  თარიღი:2023-12-19

დადგენილება N34 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის გარკვეულ ტერიტორიებზე განაშენიანების დეტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ

N:33  თარიღი:2023-12-19

დადგენილება N33 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის გარკვეულ ტერიტორიებზე განაშენიანების დეტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ

N:32  თარიღი:2023-12-19

დადგენილება N32 - ქალაქ ბათუმში, ადლიის ქ. N51 და N53-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე განაშენიანებისდეტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ

N:31  თარიღი:2023-12-19

დადგენილება N31 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის გარკვეულ ტერიტორიებზე განაშენიანების დეტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ

N:30  თარიღი:2023-12-19

დადგენილება N30 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირების დაპროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოების და საშტატო ნუსხისდამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 მარტის№28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:29  თარიღი:2023-12-19

დადგენილება N29 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

N:1515232726  თარიღი:2023-09-29

განკარგულება: გ-15.15232726 - ქალაქ ბათუმში სელიმ ხიმშიაშვილის და გრიგოლ ფერაძის ქუჩებს შორის არსებული საავტომობილო გზის მონაკვეთის ქუჩად ჩამოყალიბებისა და შინდისის გმირების სახელის მინიჭების თაობაზე

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები