ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:10  თარიღი:2024-03-26

დადგენილება N10 - „ქალაქ ბათუმის გარკვეული ტერიტორიისათვის განაშენიანების რეგულირების გეგმისდამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 22აგვისტოს №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

N:9  თარიღი:2024-03-26

დადგენილება N9 - ქალაქ ბათუმში, ფიროსმანის ქ.N13-ში; ფიროსმანის ქ.N15-ში; ფიროსმანის ქ.N17-ში დაფიროსმანის ქ.N17ა-ში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (ს/კ: 05.24.08.108; 05.24.08.169; 05.24.08.107;05.24.08.155; 05.24.08.173) განაშენიანების დეტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ

N:8  თარიღი:2024-03-26

დადგენილება N8 - ქალაქ ბათუმში, ბაგრატიონის ქ. N139-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (ს/კ N05.26.01.002) განაშენიანების დეტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ

N:151524057001  თარიღი:2024-02-26

განკარგულება: გ-15.1524057001 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის განვითარების სტრატეგიის (2023-2026 წწ) 2024 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

N:1515240575  თარიღი:2024-02-26

განკარგულება: გ-15.15240575 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის კონკრეტული უფლებრივი ზონირების რუკის (განაშენიანების რეგულირების გეგმის ზონირების ნაწილი) დამტკიცების შესახებ“ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 აპრილის N 25 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

N:1515240574  თარიღი:2024-02-26

განკარგულება: გ-15.15240574 - ქალაქ ბათუმში, კახაბრის ქ. N36-ში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (ს/კ: N05.31.07.646; N05.31.07.728; N05.31.07.740; N 05.31.07.647) განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფციის დამტკიცების შესახებ

N:1515240573  თარიღი:2024-02-26

განკარგულება: გ-15.15240573 - „ქალაქ ბათუმის გარკვეული ტერიტორიისათვის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებლოს 2018 წლის 27 დეკემბრის N76 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:1515240572  თარიღი:2024-02-26

განკარგულება: გ-15.15240572 - „გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის აუქციონზე გაცემის საწყისი ფასის განსაზღვრისა და აუქციონის პირობებისა და ჩატარების პროცედურის დადგენის შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 25 აგვისტოს №გ-15.15232375 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:7  თარიღი:2024-02-26

დადგენილება N7 - ქალაქ ბათუმში, კახაბრის ქ. N48-ში; ხახულის ქ. N50-ში; დასახლება ურეხში მდებარე მიწისნაკვეთებზე: 05.31.07.179; 05.31.07.208; 05.31.07.210 განაშენიანების დეტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ

N:6  თარიღი:2024-02-26

დადგენილება N6 - „თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცებისთაობაზე“ თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის საკრებულოს 2009 წლის 27 თებერვლის №4-1დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები