ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:21  თარიღი:2019-03-05

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N21 - ქალაქ ბათუმის გარკვეული ტერიტორიისათვის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების თაობაზე

N:20  თარიღი:2019-03-05

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N20 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის საბჭოს შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

N:19  თარიღი:2019-03-05

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N19 - ქალაქ ბათუმში, 26 მაისის ქ. N12–ში მდებარე საცხოვრებელ სახლზე ილია (ემელიანე) ჟღენტის მემორიალური დაფის განთავსების შესახებ

N:18  თარიღი:2019-03-05

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N18 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ერთ-ერთი საავტომობილო გზისათვის ქუჩის სტატუსის მინიჭების შესახებ

N:17  თარიღი:2019-03-05

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N17 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 ნოემბრის №71 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:16  თარიღი:2019-03-05

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N16 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 ნოემბრის №72 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:7  თარიღი:2019-03-05

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №7 - „გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღების და გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 30 ნოემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:6  თარიღი:2019-03-05

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №6 - „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2012 წლის 14 სექტემბრის  №50 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:5  თარიღი:2019-03-05

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №5 - „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების თაობაზე“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2009 წლის 27 თებერვლის №4-1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

N:4  თარიღი:2019-03-05

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №4 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ბულვარში, პარკში, სკვერში მოტოციკლით, კვადროციკლით და ელექტრომობილით (ელექტროტრანსპორტით) გადაადგილების  წესის  დამტკიცების  შესახებ

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები