ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:44  თარიღი:2019-05-24

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N44 - ქალაქ ბათუმში ლეხ და მარია კაჩინსკების ქუჩაზე არსებული წრიულიდან გიორგი ანწუხელიძის ქუჩამდე არსებული ქუჩისთვის რეჯებ ნიჟარაძის სახელის მინიჭება

N:43  თარიღი:2019-05-24

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N43 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოსათვის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების „ფუტსალისა და საპლაჟო ფეხბურთის კლუბი - ბათუმი“ დაფუძნებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

N:42  თარიღი:2019-05-24

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N42 - მერების შეთანხმებაზე „კლიმატისა და ენერგეტიკისთვის“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერთების შესახებ

N:41  თარიღი:2019-05-24

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N41 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, შპს „დინამო ბათუმი“-ს 100 %-ანი წილის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

N:40  თარიღი:2019-05-24

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N40 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ქვეპროგრამის „მრავალშვილიანი ოჯახების საცხოვრებელი ბინებით უზრუნველყოფის“ ფარგლებში მრავალშვილიანი ოჯახისათვის საცხოვრებელი ბინის საკუთრების უფლებით გადაცემის თაობაზე ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

N:39  თარიღი:2019-05-24

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N39 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის უსასყიდლოდ, საკუთრების უფლებით გადაცემის შესახებ

N:38  თარიღი:2019-05-24

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N38 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ბათუმში, სვიშევსკის ქ.№1-ში მდებარე უძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის უსასყიდლოდ, საკუთრების უფლებით გადაცემის შესახებ

N:13  თარიღი:2019-05-24

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №13 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ბულვარში, პარკში, სკვერში მოტოციკლით, კვადროციკლით და ელექტრომობილით (ელექტროტრანსპორტით) გადაადგილების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 5 მარტის №4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:37  თარიღი:2019-04-25

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N37 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 მარტის №34 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

N:36  თარიღი:2019-04-25

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N36 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების განკარგვასთან დაკავშირებით ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები