ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:54  თარიღი:2019-06-14

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N54 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 ნოემბრის №73 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:53  თარიღი:2019-06-14

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N53 - „საქართველოს საერთო სასამართლოებში ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წარმომადგენლის დანიშვნის შესახებ” ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 მარტის №30 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:52  თარიღი:2019-06-14

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N52 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გამოკლებული წევრის ადგილმონაცვლის - გელა დეკანაძის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ

N:51  თარიღი:2019-05-31

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N51 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 ნოემბრის №73 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:50  თარიღი:2019-05-31

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N50 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის განვითარების კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 ნოემბრის №70 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:49  თარიღი:2019-05-31

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N49 - თემურ კახიძის ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე არჩევის შესახებ

N:48  თარიღი:2019-05-24

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N48 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის განვითარების კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 ნოემბრის №70 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:47  თარიღი:2019-05-24

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N47 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 ნოემბრის №73 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:46  თარიღი:2019-05-24

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N46 - ქალაქ ბათუმში, ალ.ყაზბეგის ქ.N21-ში მდებარე საცხოვრებელ სახლზე ჯემალ წულუკიძის მემორიალური დაფის განთავსების შესახებ

N:45  თარიღი:2019-05-24

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N45 - ქალაქ ბათუმში, ლუკა ასათიანის ქ.N5-ში განთავსებულ ოთარ ჭილაძის მემორიალურ დაფაზე თამაზ ჭილაძის სახელის დამატების შესახებ

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები