ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:24  თარიღი:0000-00-00

2011 წლის 20 მაისი - „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 30 ივნისის №9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  

N:0  თარიღი:0000-00-00

2011 წლის 20 მაისი - „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის  30 ივნისის №9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  

N:0  თარიღი:0000-00-00

2011 წლის 28 თებერვალი - „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის  30 ივნისის №9 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 

N:12  თარიღი:0000-00-00

2011 წლის 28 თებერვალი - „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის  30 ივნისის №9 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე  

N:0  თარიღი:0000-00-00

2010 წლის 23 ივლისი - თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 30 ივნისის 9 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე  

N:11  თარიღი:0000-00-00

2010 წლის 23 ივლისი - თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 30 ივნისის 9 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე  

 

N:10  თარიღი:2012-01-17

„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ,,ისტორიული უბნებისა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის" 2012 წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 30 დეკემბრის  №327 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:9  თარიღი:2012-04-12

„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2012 წლის განათლების, კულტურის, სპორტისა და დასვენების ობიექტების რეაბილიტაციის მუნიციპალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 30 დეკემბრის  №324 განკარგულებაში  ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:8  თარიღი:2012-01-17

„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2012 წლის ურბანული ინფრასტრუქტურის განვითარების მუნიციპალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 30 დეკემბრის  №323 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:7  თარიღი:2012-01-17

„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2012 წლის  ეკონომიკური განვითარების მუნიციპალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 30 დეკემბრის №322 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები