ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:37  თარიღი:2012-12-25

 „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – „ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანების“ წესდების დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 31 იანვრის #11 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:34  თარიღი:2012-12-25

„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2012 წლის სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 30 დეკემბრის  #333 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:33  თარიღი:2012-12-25

„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2012 წლის სოციალური დაცვის მუნიციპალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 30 დეკემბრის  #328 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:32  თარიღი:2012-12-25

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2012 წლის განათლების, კულტურის, სპორტისა და დასვენების ობიექტების რეაბილიტაციის მუნიციპალური პროგრამების დამტკიცების შესახებთვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 30 დეკემბრის  #324 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:31  თარიღი:2012-12-25

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის `ისტორიული უბნებისა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის~ 2012 წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებთვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 30 დეკემბრის  #327 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:30  თარიღი:2012-12-25

„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2012 წლის კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის მუნიციპალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 30 დეკემბრის  #325 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:29  თარიღი:2012-12-25

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2012 წლის ურბანული ინფრასტრუქტურის განვითარების მუნიციპალური პროგრამების დამტკიცების შესახებთვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 30 დეკემბრის  #323 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:28  თარიღი:2012-12-25

„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2012 წლის ეკონომიკური განვითარების მუნიციპალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 30 დეკემბრის #322 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:27  თარიღი:2012-12-25

,,თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის უსასყიდლოდ საკუთრების უფლებით გადაცემის შესახებ 

N:26  თარიღი:2012-12-25

ქ. ბათუმთან ურთიერთთანამშრომლობისა (დამეგობრებისა) და მასთან დაკავშირებულ შეთანხმებაზ ხელმოწერის უფლების . ბათუმის მერის . ჩხაიძისათვის მინიჭების შესახებ

 

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები