ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
N: 20
თარიღი: 2016-12-29
ტიპი: დადგენილება
სფერო: სამართლებრივი აქტები

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №20 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები