ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 0
თარიღი: 2014-09-11
ტიპი: საკრებულოს თავმჯდომარის მივლინებებისა და შვებულებების ბრძანებები - 06, 06/ა, 06/ბ
სფერო: სამართლებრივი აქტები

ბრძანება #03/121

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

ფრაქცია „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარის თამაზ თურმანიძის

 ქალაქ თბილისში მივლინების შესახებ

 

 

1. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარე თამაზ თურმანიძე  მიმდინარე წლის 12 სექტემბერიდან 14 სექტემბრის ჩათვლით მივლინებულ იქნეს ქალაქ თბილისში, საქართველოს ადგილობრივი თვითმ-მართველობის ეროვნული ასოციაციში. 

2. მივლინებულის ტრანსპორტირება თბილისში და თბილისიდან ბათუმში განხორცი-ელდეს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  სამსახურეობრივი ავტომანქანით (კია ცერატო, სახ# TTS 328), რისთვისაც გამოიყოს 100 (ასი) ლიტრი საწვავი.

3. დაევალოს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის ბუღალ-ტრული აღრიცხვის განყოფილების უფროსს გ. კვერღელიძეს, სამივლინებო ხარჯების ანაზღაურება მოახდინოს მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე.

4. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                          ირაკლი ჭეიშვილი

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები