ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 0
თარიღი: 2014-09-08
ტიპი: საკრებულოს თავმჯდომარის მივლინებებისა და შვებულებების ბრძანებები - 06, 06/ა, 06/ბ
სფერო: სამართლებრივი აქტები

ბრძანება #03/118

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

თავმჯდომარის მოადგილის ირაკლი ჩავლეიშვილისა და საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება - რესპუბლიკელები“ თავმჯდომარის თეიმურაზ ყურაშვილის კასპის მუნიციპალიტეტში მივლინების შესახებ

 

 

1. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ირაკლი ჩავლეიშვილი და საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება - რესპუბლიკე-ლები“-ს თავმჯდომარე თეიმურაზ ყურაშვილი მიმდინარე წლის 9 სექტემბერს მივლინებულ იქნენ კასპის მუნიციპალიტეტში, გიორგი მაზნიაშვილის საიუბილეო ღონისძიებაზე დასასწრებად.

2. მივლინებულთა ტრანსპორტირება კასპის მუნიციპალიტეტში განახორციე-ლოს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის მძღოლმა, ზვიად გორჯელაძემ სამსახურებრივი ავტომანქანით (KIA CERATO სახ.# FPF 916), რისთვისაც გამოიყოს 75 (სამოცდათხუთმეტი) ლიტრი საწვავი.

3. დაევალოს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის ბუ-ღალტრული აღრიცხვისა განყოფილების უფროსს გ. კვერღელიძეს, სამივლინებო ხარჯების (დღიური) ანაზღაურება მოახდინოს მოქმედი კანონმდებლობის საფუძ-ველზე.

4. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 

 

 

 

 საკრებულოს თავმჯდომარე                                                        ირაკლი ჭეიშვილი

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები