ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 0
თარიღი: 2014-09-08
ტიპი: საკრებულოს თავმჯდომარის მივლინებებისა და შვებულებების ბრძანებები - 06, 06/ა, 06/ბ
სფერო: სამართლებრივი აქტები

ბრძანება #03/117

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

წევრის ჯაბა ბერიძის  ჩინეთის რესპუბლიკის  ქალაქ ურუმჩიში

მივლინებიდან დაბრუნების შესახებ

 

 

1. მიმდინარე წლის 8 სექტემბრიდან ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკ-რებულოს წევრი ჯაბა ბერიძე ჩაითვალოს ჩინეთის რესპუბლიკის ქალაქ ურუმ-ჩიში მივლინებიდან დაბრუნებულად.

2. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 

 

 

 

 

 საკრებულოს თავმჯდომარე                                                        ირაკლი ჭეიშვილი

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები