ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 0
თარიღი: 2014-09-03
ტიპი: საკრებულოს თავმჯდომარის მივლინებებისა და შვებულებების ბრძანებები - 06, 06/ა, 06/ბ
სფერო: სამართლებრივი აქტები

ბრძანება #03/114

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

ფრაქცია „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარის

თამაზ თურმანიძის ქალაქ თბილისში მივლინებიდან დაბრუნების შესახებ

 

 

1. მიმდინარე წლის 2 სექტემბრიდან ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკ-რებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარე - თამაზ თურმანიძე ჩაი-თვალოს ქალაქ თბილისში მივლინებიდან  დაბრუნებულად.

2. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 

 

 

 

 საკრებულოს თავმჯდომარე                                                        ირაკლი ჭეიშვილი

 

 

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები