ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 0
თარიღი: 2014-09-01
ტიპი: საკრებულოს თავმჯდომარის მივლინებებისა და შვებულებების ბრძანებები - 06, 06/ა, 06/ბ
სფერო: სამართლებრივი აქტები

ბრძანება #03/113

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის დიმიტრი დარჩიას უკრაინის რესპუბლიკის ქალაქ ტერნოპოლში მივლინებიდან დაბრუნების შესახებ

 

 

1. მიმდინარე წლის 30 აგვისტოდან ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრე-ბულოს ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე დიმიტ-რი დარჩია ჩაითვალოს უკრაინის რესპუბლიკის ქალაქ ტერნოპოლში მივლინებიდან  დაბრუნებულად.

2. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                          ირაკლი ჭეიშვილი

 

 

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები