ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 0
თარიღი: 2014-08-29
ტიპი: საკრებულოს თავმჯდომარის მივლინებებისა და შვებულებების ბრძანებები - 06, 06/ა, 06/ბ
სფერო: სამართლებრივი აქტები

ბრძანება #03/112

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

ფრაქცია „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარის თამაზ თურმანიძის

 ქალაქ თბილისში მივლინების შესახებ

 

 

1. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარე თამაზ თურმანიძე  მიმდინარე წლის 1 სექტემბერს მივლინებულ იქნეს ქალაქ თბილისში, საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ეროვნული ასოციაციის მიერ გამართულ ასამბლეაზე (ადგილობრივი თვითმმართველობის ასოციაციის დელეგატთა კორპუსის განახლებასთან დაკავშირებით). 

2. მივლინებულის ტრანსპორტირება თბილისში და თბილისიდან ბათუმში განხორცი-ელდეს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  სამსახურეობრივი ავტომანქანით (კია ცერატო, სახ# TTS 328), რისთვისაც გამოიყოს 100 (ასი) ლიტრი საწვავი.

3. დაევალოს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის ბუღალ-ტრული აღრიცხვის განყოფილების უფროსს გ. კვერღელიძეს, სამივლინებო ხარჯების ანაზღაურება მოახდინოს მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე.

4. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                          ირაკლი ჭეიშვილი

 

 

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები