ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 0
თარიღი: 2014-08-29
ტიპი: საკრებულოს თავმჯდომარის მივლინებებისა და შვებულებების ბრძანებები - 06, 06/ა, 06/ბ
სფერო: სამართლებრივი აქტები

ბრძანება #03/110

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

საფინანსო და ეკონომიკური განვითარების კომისიის მთავარი სპეციალისტის, ლიანა ბაკურიძის შვებულებიდან

დაბრუნების შესახებ

 

 

1. მიმდინარე წლის 28 აგვისტოდან ქალაქ ბათუმის საკრებულოს საფინანსო და ეკონომიკური განვითარების კომისიის მთავარი სპეციალისტი ლიანა ბაკურიძე ჩაითვალოს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2014 წლის 15 აგვისტოს #03/102 ბრძანებით განსაზღვრული კუთვნილი ანაზღაურებადი  შვებულებიდან დაბრუნებულად.              

2. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                   ირაკლი ჭეიშვილი   

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები