ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 0
თარიღი: 2014-08-21
ტიპი: საკრებულოს თავმჯდომარის მივლინებებისა და შვებულებების ბრძანებები - 06, 06/ა, 06/ბ
სფერო: სამართლებრივი აქტები

ბრძანება #03/105

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის

სამდივნოს (განყოფილების) საკრებულოს თავმჯდომარის მდივან - რეფერენტის ირმა მჟავანაძის  შვებულებიდან

დაბრუნების შესახებ

 

 

1. მიმდინარე წლის 21 აგვისტოდან ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკ-რებულოს სამდივნოს (განყოფილების) საკრებულოს თავმჯდომარის მდივან - რეფერენტი ირმა მჟავანაძე ჩაითვალოს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრე-ბულოს თავმჯდომრის 2014 წლის 21 ივლისის #03/81 ბრძანებით განსაზღვრული კუთვნილი ანაზღაურებადი შვებულებიდან დაბრუნებულად.              

2. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                          ირაკლი ჭეიშვილი

 

 

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები