ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 0
თარიღი: 2014-08-20
ტიპი: საკრებულოს თავმჯდომარის მივლინებებისა და შვებულებების ბრძანებები - 06, 06/ა, 06/ბ
სფერო: სამართლებრივი აქტები

ბრძანება N03/104

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის

სამდივნოს (განყოფილების) საკრებულოს თავმჯდომარის მდივან - რეფერენტის ქეთევან კვაჭაძის

 შვებულებიდან დაბრუნების შესახებ

 

 

1. მიმდინარე წლის 20 აგვისტოდან ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამდივნოს (განყოფილების) საკრებულოს თავმჯდომარის მდივან - რეფერენტი ქეთევან კვაჭაძე ჩაითვალოს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომრის 2014 წლის 12 აგვისტოს #03/98 ბრძანებით განსაზღ-ვრული კუთვნილი ანაზღაურებადი შვებულებიდან დაბრუნებულად.              

2. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 

  

 

 საკრებულოს თავმჯდომარე                                                        ირაკლი ჭეიშვილი

 

 

 

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები