ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 0
თარიღი: 2014-08-20
ტიპი: საკრებულოს თავმჯდომარის მივლინებებისა და შვებულებების ბრძანებები - 06, 06/ა, 06/ბ
სფერო: სამართლებრივი აქტები

ბრძანება #03/103

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის დიმიტრი დარჩიას უკრაინის რესპუბლიკის ქალაქ ტერნოპოლში მივლინების შესახებ

 

 

1. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე დიმიტრი დარჩია მიმდინარე წლის 21 აგვისტოდან 29 აგვისტოს ჩათვლით მივლინებულ იქნეს უკრაინის რესპუბლიკის ქალაქ ტერნოპოლში. ქალაქ ტერნოპოლს ევროსაბჭოსაგან გადაე-ცემა ევროპის საპატიო დროშა, ასევე აღინიშნება ტერნოპოლის დღეები.

2. დაევალოს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის ბუ-ღალტრული აღრიცხვისა და მატერიალური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსს გ. კვერღელიძეს, სამივლინებო ხარჯების (დღიური, მგზავრობა, სას-ტუმრო) ანაზღაურება მოახდინოს მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე.

3. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

  

  

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                    ირაკლი ჭეიშვილი

 

 

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები