ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 0
თარიღი: 2014-08-13
ტიპი: საკრებულოს თავმჯდომარის მივლინებებისა და შვებულებების ბრძანებები - 06, 06/ა, 06/ბ
სფერო: სამართლებრივი აქტები

ბრძანება N03/99

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის სამდივნოს (განყოფილების) დროებით არმყოფი

მოხელის მოვალეობის შემსრულებელის ნასტია ტაკიძის შვებულებიდან დაბრუნების შესახებ

 

 

1. მიმდინარე წლის 13 აგვისტოდან ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრე-ბულოს თავმჯდომარის (სამდივნოს) განყოფილების დროებით არმყოფი მოხელის მოვალეობის შემსრულებელი - ნასტია ტაკიძე ჩაითვალოს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2014 წლის 5 აგვისტოს #03/92 ბრძანებით განსაზღვრული უთვნილი ანაზღაურებადი შვებულებიდან დაბრუნებულად.                

2. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                    ირაკლი ჭეიშვილი

 

 

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები