ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 0
თარიღი: 2014-08-06
ტიპი: საკრებულოს თავმჯდომარის მივლინებებისა და შვებულებების ბრძანებები - 06, 06/ა, 06/ბ
სფერო: სამართლებრივი აქტები

ბრძანება N03/93

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

თავმჯდომარის მძღოლის არჩილ ლაბაძის ქალაქ თბილისში მივლინებიდან დაბრუნების შესახებ

 

 

მიმდინარე წლის 6 აგვისტოდან ქალაქ ბათუმის საკრებულოს თავმჯდო-მარის მძღოლი არჩილ ლაბაძე, ჩათვალოს ქალაქ თბილისში, მივლინებიდან დაბ-რუნებულად.

 

 

 

 საკრებულოს თავმჯდომარის

               მოადგილე                                                                   ირაკლი ჩავლეიშვილი                                                                           

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები