ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 0
თარიღი: 2014-07-30
ტიპი: საკრებულოს თავმჯდომარის მივლინებებისა და შვებულებების ბრძანებები - 06, 06/ა, 06/ბ
სფერო: სამართლებრივი აქტები

ბრძანება N03/87

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ირაკლი მიქელაძისა და  საკრებულოს მძღოლის ზურაბ ზამბახიძის  ქალაქ თბილისში მივლინებიდან დაბრუნების შესახებ

 

 

1. მიმდინარე წლის 30 ივლისიდან ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკ-რებულოს წევრი ირაკლი მიქელაძე და საკრებულოს მძღოლი ზურაბ ზამბახიძე ჩაითვალონ ქალაქ თბილისში მივლინებიდან დაბრუნებულად.

2. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 

 

 

 

 საკრებულოს თავმჯდომარე                                                  ირაკლი ჭეიშვილი

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები