ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 0
თარიღი: 2014-07-07
ტიპი: საკრებულოს თავმჯდომარის მივლინებებისა და შვებულებების ბრძანებები - 06, 06/ა, 06/ბ
სფერო: სამართლებრივი აქტები

ბრძანება N03/76

 

აპარატის უფროსის - ლიანა დიასამიძის ქალაქ თბილისში მივლინებიდან დაბრუნების შესახებ

 

 

 

მიმდინარე წლის 5 ივლისიდან თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრე-ბულოს აპარატის უფროსი ლიანა დიასამიძე, ჩაითვალოს ქალაქ თბილისში მივ-ლინებიდან დაბრუნებულად.

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                             ირაკლი ჩავლეიშვილი

 

 

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები