ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 0
თარიღი: 2014-06-30
ტიპი: საკრებულოს თავმჯდომარის მივლინებებისა და შვებულებების ბრძანებები - 06, 06/ა, 06/ბ
სფერო: სამართლებრივი აქტები

ბრძანება N03/74

 

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს

აპარატის იურიდიული განყოფილების მთავარი სპეციალისტის დათო ჯაიანის ქ. ქუთაისში მივლინებიდან დაბრუნების შესახებ

 

 

1. მიმდინარე წლის 1 ივლისიდან თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს აპარატის იურიდიული განყოფილების მთავარი სპეციალისტი დათო ჯაიანი ჩაითვალოს  ქ.  ქუთაისში, მივლინებიდან დაბრუნებულად.

2. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 

  

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                             ირაკლი ჩავლეიშვილი 

 

 

 

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები