ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 0
თარიღი: 2014-06-09
ტიპი: საკრებულოს თავმჯდომარის მივლინებებისა და შვებულებების ბრძანებები - 06, 06/ა, 06/ბ
სფერო: სამართლებრივი აქტები

ბრძანება N03/70

 

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს საფინანსო და ეკონომიკური განვითარების კომისიის მთავარ სპეციალისტის, ლიანა ბაკურიძის შვებულებიდან დაბრუნების შესახებ

 

 

 

1. მიმდინარე წლის 7 ივნისიდან თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრე-ბულოს საფინანსო და ეკონომიკური განვითარების კომისიის მთავარი სპეციალისტი ლიანა ბაკურიძე ჩაითვალოს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის 2014 წლის 27 მაისის #03/66 ბრძანებით განსაზღვრული კუთვნილი ანაზღაურებადი  შვებულებიდან დაბრუნებულად.               

2. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 

 

  

საკრებულოს თავმჯდომარე                                           ირაკლი ჩავლეიშვილი  

 

 

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები