ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 0
თარიღი: 2014-01-08
ტიპი: საკრებულოს თავმჯდომარის მივლინებებისა და შვებულებების ბრძანებები - 06, 06/ა, 06/ბ
სფერო: სამართლებრივი აქტები

 ბრძანება #03/03

 

 თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს აპარატის იურიდიული განყოფილების მთავარი სპეციალისტის დათო ჯაიანის ქ. ქუთაისში მივლინებიდან დაბრუნების შესახებ

 

 

1. მიმდინარე წლის 7 იანვრიდან თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს აპარატის იურიდიული განყოფილების მთავარი სპეციალისტი დათო ჯაიანი ჩაითვალოს ქ. ქუთაისში, მივლინებიდან დაბრუნებულად.

2. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                             ირაკლი ჩავლეიშვილი                                

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები