ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 22
თარიღი: 2023-09-29
ტიპი: დადგენილება
სფერო: სამართლებრივი აქტები

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება N22

„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საქართველოს კანონით „საქართველოსსივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი“განსაზღვრული დროებითი ხელშემწყობი ღონისძიებისა და საკომპენსაციო ღონისძიებისგამოყენების და ამ კანონით გათვალისწინებული სათათბირო საბჭოს საქმიანობის წესისდამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 19 ივლისის№15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები