ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 22
თარიღი: 2022-09-29
ტიპი: დადგენილება
სფერო: სამართლებრივი აქტები

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება N22
29 სექტემბერი 2022 წ.  ქ. ბათუმი


ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის გარკვეულ ტერიტორიებზე განაშენიანების დეტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები