ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 15152115110
თარიღი: 2021-05-31
ტიპი: განკარგულება
სფერო: სამართლებრივი აქტები

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა - Nგ -15152115110


მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის საცხოვრებელი ბინების საკუთრების უფლებით გადაცემის თაობაზე ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის და მრავალშვილიანი ოჯახების საცხოვრებელი ბინებით უზრუნველყოფის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 23 დეკემბრის №გ-15.15203582 განკარგულების შესაბამისად, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა :

1. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერს მიეცეს თანხმობა:
1.1. ქ. ბათუმში, ჟ. შარტავას გამზირი №22-ში არსებული 39,30 კვმ ფართის №65 საცხოვრებელი ბინა (კორპუსი „ბ“; მე-2 სართული; მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი: 05.27.05.017.01.01.065) შემდეგი მრავალშვილიანი ოჯახისათვის საკუთრების უფლებით გადაცემის თაობაზე: მალხაზ დუმბაძე (პ/№61008001581), ინგა დუმბაძე (პ/№61008005031), ანუკი დუმბაძე (პ/№61008020266), ნინი დუმბაძე (პ/№61908020580), სანდრა დუმბაძე (პ/№61908020579), დიანა დუმბაძე (პ/№61353000046), რამაზ დუმბაძე (პ/№61653000323), მამუკა დუმბაძე (პ/№61150017695).

1.2. ქ. ბათუმში, ბაგრატიონის ქ. №113ა-ში არსებული 59,74 კვმ ფართის №3 საცხოვრებელი ბინა (სადარბაზო I, მე-2 სართული; მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი: 05.26.04.009.02.01.003) შემდეგი მრავალშვილიანი ოჯახისათვის საკუთრების უფლებით გადაცემის თაობაზე: შორენა ცინცაძე (პ/№61006034319), გურამი აბაშიძე (პ/№61004022678), ლონდა აბაშიძე (პ/№61904073973), ლოლიტა აბაშიძე (პ/№61304075275), დიანა აბაშიძე (პ/№61804075276), დავით აბაშიძე (პ/№61952000492), სულხანი აბაშიძე (პ/№61650006424), საბა აბაშიძე (პ/№61250006425).

1.3. ქ. ბათუმში, ბაგრატიონის ქ. №113ა-ში არსებული 92.19 კვმ ფართის №6 საცხოვრებელი ბინა (სადარბაზო I, მე-2 სართული; მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი: 05.26.04.009.02.01.006) შემდეგი მრავალშვილიანი ოჯახისათვის საკუთრების უფლებით გადაცემის თაობაზე: ჯაბა მაღლაფერიძე (პ/№61006020313); ელენე ხოშტარია (პ/№42001027356); ენრიკე მაღლაფერიძე (პ/№42950000014); ანა მაღლაფერიძე (პ/№61652001731); ჯაბა მაღლაფერიძე (პ/№61450010637); ლიკა მაღლაფერიძე (პ/№61550021022); ჯუმბერი მაღლაფერიძე (პ/№61750033396); ნოე მაღლაფერიძე (პ/№61850049219).

1.4. ქ. ბათუმში, ჟ. შარტავას გამზირი №22-ში არსებული 58.3 კვმ ფართის №1 და 51.20 კვმ ფართის №9 საცხოვრებელი ბინები (კორპუსი „ა“; მე-2 სართული; მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი: 05.27.05.017.01.01.001 და კორპუსი „ა“; მე-3 სართული; მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი: 05.27.05.017.01.01.009) შემდეგი მრავალშვილიანი ოჯახისათვის საკუთრების უფლებით გადაცემის თაობაზე: ხათუნა ანდღულაძე (პ/№61002011239); ზაზა გოგუაძე (პ/№61002012717); გიგი გოგუაძე (პ/№61601092651); გეგა გოგუაძე (პ/№61950003647); ელენე გოგუაძე (პ/№61350003649); ანასტასია გოგუაძე (პ/№61950014659); დემეტრე გოგუაძე (პ/№61750022944); ლიზა გოგუაძე (პ/№61350055572).

1.5. ქ. ბათუმში, ბაგრატიონის ქ. №113ა-ში არსებული 47,41 კვმ ფართის №19 საცხოვრებელი ბინა (სადარბაზო I, მე-5 სართული; მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი: 05.26.04.009.02.01.019) შემდეგი მრავალშვილიანი ოჯახისათვის საკუთრების უფლებით გადაცემის თაობაზე: ნონა ვარშანიძე (პ/№61001041268); დიმიტრი კოღუაშვილი (პ/№01019013996); ნინი ბაკურიძე (პ/№61101089130); ანდრია კოღუაშვილი (პ/№01454021242); ბარბარე კოღუაშვილი (პ/№01854021241); დიმიტრი კოღუაშვილი (პ/№01354021240); მაია კოღუაშვილი (პ/№01954021243); ალექსანდრე კოღუაშვილი (პ/№01450063483).

1.6. ქ. ბათუმში, ბაგრატიონის ქ. №113ა-ში არსებული 59,74 კვმ ფართის №33 საცხოვრებელი ბინა (სადარბაზო I, მე-7 სართული; მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი: 05.26.04.009.02.01.033) შემდეგი მრავალშვილიანი ოჯახისათვის საკუთრების უფლებით გადაცემის თაობაზე: ნატალია ბატიაშვილი (პ/№20001029002); ზვიადაურ ქათამაძე (პ/№61001024486); მათე ქათამაძე (პ/№61201088814); მარიამ ქათამაძე (პ/№61601088813); ნინო ქათამაძე (პ/№61550005064); ანა ქათამაძე (პ/№61950005063); თეკლა ქათამაძე (პ/№61750014155); თომა ქათამაძე (პ/№61750048019).

1.7. ქ. ბათუმში, ბაგრატიონის ქ. №113ა-ში არსებული 47,41 კვმ ფართის №25 საცხოვრებელი ბინა (სადარბაზო I, მე-6 სართული; მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი: 05.26.04.009.02.01.025) შემდეგი მრავალშვილიანი ოჯახისათვის საკუთრების უფლებით გადაცემის თაობაზე: ცირა აბაშიძე (პ/№61004009374); რუსლან აბაშიძე (პ/№61004000966); ციცინო აბაშიძე (პ/№61004071293); ციური აბაშიძე (პ/№61004071102), იზოლდა აბაშიძე (პ/№61704074806); ომარი აბაშიძე (პ/№61004071007); ელიფი აბაშიძე (პ/№61451003422); ოთარი აბაშიძე (პ/№61550025393).

1.8. ქ. ბათუმში, ბაგრატიონის ქ. №113ა-ში არსებული 47,41 კვმ ფართის №1 და 56,0 კვმ ფართის №2 საცხოვრებელი ბინები (სადარბაზო I, მე-2 სართული; მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი: 05.26.04.009.02.01.001 და 05.26.04.009.02.01.002) შემდეგი მრავალშვილიანი ოჯახისათვის საკუთრების უფლებით გადაცემის თაობაზე: ირინა შუშანიძე (პ/№61006006673); გელა შუშანიძე (პ/№61006008187); არმაზ შუშანიძე (პ/№61006073952); რამაზი შუშანიძე (პ/№61006073951); ლიზი შუშანიძე (პ/№61652000069); ლაშა შუშანიძე (პ/№61206080430); ლერი შუშანიძე (პ/№61706080431); ალინა შუშანიძე (პ/№61450009503).

1.9. ქ. ბათუმში, ბაგრატიონის ქ. №113ა-ში არსებული 51,21 კვმ ფართის №4 და 51,21 კვმ ფართის №5 საცხოვრებელი ბინები (სადარბაზო I, მე-2 სართული; მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი: 05.26.04.009.02.01.004 და 05.26.04.009.02.01.005) შემდეგი მრავალშვილიანი ოჯახისათვის საკუთრების უფლებით გადაცემის თაობაზე: მაია დიასამიძე (პ/№61001046363); მამია დოლიძე (პ/№01010006335); ელენე დოლიძე (პ/№01601105936); ანა დოლიძე (პ/№01019074609); დავით დოლიძე (პ/№01101105965); დემეტრე დოლიძე (პ/№01954002685); ანდრია დოლიძე (პ/№01156012210); იოანე დოლიძე (პ/№01650062609).

1.10. ქ. ბათუმში, ბაგრატიონის ქ. №113ა-ში არსებული 47,41 კვმ ფართის №7 და 56,0 კვმ ფართის №8 საცხოვრებელი ბინები (სადარბაზო I, მე-3 სართული; მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი: 05.26.04.009.02.01.007 და 05.26.04.009.02.01.008) შემდეგი მრავალშვილიანი ოჯახისათვის საკუთრების უფლებით გადაცემის თაობაზე: ია კუტუბიძე (პ/№61002014560); მერაბ ფირცხალაიშვილი (პ/№61002014787); როლანდი ფირცხალაიშვილი (პ/№61001080533); ქეთევან ფირცხალაიშვილი (პ/№61101091372); ზურაბი ფირცხალაიშვილი (პ/№61801090389); ნიკოლოზ ფირცხალაიშვილი (პ/№61201091374); დეა ფირცხალაიშვილი (პ/№61601091373); თეკლა ფირცხალაიშვილი (პ/№61650001483).

1.11. ქ. ბათუმში, ბაგრატიონის ქ. №113ა-ში არსებული 55,18 კვმ ფართის №39 და 51,21 კვმ ფართის №40 საცხოვრებელი ბინები (სადარბაზო I, მე-8 სართული; მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი: 05.26.04.009.02.01.039 და 05.26.04.009.02.01.040) შემდეგი მრავალშვილიანი ოჯახისათვის საკუთრების უფლებით გადაცემის თაობაზე: ხათუნა თედორაძე (პ/№61001057211); გოჩა ბერიძე (პ/№61008005363); ნიკა ბერიძე (პ/№61008018580); ნინო ბერიძე (პ/№61008018578); ლუკა ბერიძე (პ/№61908021037); მარი ბერიძე (პ/№61808021125); დავით ბერიძე (პ/№61953000201); ზუკა ბერიძე (პ/№61550052013).

1.12. ქ. ბათუმში, ბაგრატიონის ქ. №113ა-ში არსებული 55.18 კვმ ფართის №45 და 51.21 კვმ ფართის №46 საცხოვრებელი ბინები (სადარბაზო I, მე-9 სართული; მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი: 05.26.04.009.02.01.045 და 05.26.04.009.02.01.046) შემდეგი მრავალშვილიანი ოჯახისათვის საკუთრების უფლებით გადაცემის თაობაზე: ლუბა ეფიმენკო (პ/№61001012439), რაულ გელაძე (პ/№61009007060), ირაკლი გელაძე (პ/№61901090982), ნათია გელაძე (პ/№61201090976), ლინდა გელაძე (პ/№61950001268), ლუკა გელაძე (პ/№61150013974), მარიკა გელაძე (პ/№61750030023), მონიკა გელაძე (პ/№61350030024).

1.13. ქ. ბათუმში, ბაგრატიონის ქ. №113ა-ში არსებული 55.18 კვმ ფართის №51 და 46.86 კვმ ფართის №52 საცხოვრებელი ბინები (სადარბაზო I, მე-10 სართული; მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი: 05.26.04.009.02.01.051 და 05.26.04.009.02.01.052) შემდეგი მრავალშვილიანი ოჯახისათვის საკუთრების უფლებით გადაცემის თაობაზე: მინდია ალელიშვილი (პ/№61002009657); ლია ევგენიძე (პ/№61004017395); გვანცა ალელიშვილი (პ/№61950002686); მიქაელ ალელიშვილი (პ/№61350007345); ილია ალელიშვილი (პ/№61650012617); მართა ალელიშვილი (პ/№61450023005); პელაგია ალელიშვილი (პ/№61850035614); ივლიტა ალელიშვილი (პ/№61750051769).

1.14. ქ. ბათუმში, ბაგრატიონის ქ. №113ა-ში არსებული 55.18 კვმ ფართის №57 და 46.64 კვმ ფართის №58 საცხოვრებელი ბინები (სადარბაზო I, მე-11 სართული; მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი: 05.26.04.009.02.01.057 და 05.26.04.009.02.01.058) შემდეგი მრავალშვილიანი ოჯახისათვის საკუთრების უფლებით გადაცემის თაობაზე: ანზორ ძირკვაძე (პ/№61009009678); თამარ ვაშაყმაძე (პ/№61009006252); მარიამ ძირკვაძე (პ/№61750013237); ელენე ძირკვაძე (პ/№61950020633); დავით ძირკვაძე (პ/№61250031259); ნინო ძირკვაძე (პ/№61250031260); ანა ძირკვაძე (პ/№61750031261); დეა ძირკვაძე (პ/№61350060577).

1.15. ქ. ბათუმში, ბაგრატიონის ქ. №113ა-ში არსებული 56,0 კვმ ფართის №68 და 55,18 კვმ ფართის №69 საცხოვრებელი ბინები (სადარბაზო I, მე-13 სართული; მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი: 05.26.04.009.02.01.068 და 05.26.04.009.02.01.069) შემდეგი მრავალშვილიანი ოჯახისათვის საკუთრების უფლებით გადაცემის თაობაზე: მაგული ქამადაძე (პ/№61009026811); ირმა ქამადაძე (პ/№52001024959); ინდირა ქამადაძე (პ/№52950000584); მუხრან ქამადაძე (პ/№52001024989); ნინი ქამადაძე (პ/№52650000375); ანი ქამადაძე (პ/№52201027173); თამარი ქამადაძე (პ/№52750001541); მირა ქამადაძე (პ/№61250038854).

2. ეთხოვოს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ბათუმის სარეგისტრაციო სამსახურს წინამდებარე განკარგულებით გათვალისწინებულ საცხოვრებელ ბინასთან დაკავშირებით საჯარო რეესტრში მოახდინოს შემდეგი შინაარსის შეზღუდვის რეგისტრაცია: „მესაკუთრეებს საკუთრების უფლების მოწმობის მიღებიდან მომდევნო 10 წლის განმავლობაში ეკრძალება საკუთრებაში გადაცემული ბინის გაყიდვა, გაქირავება, უფლებრივად დატვირთვა ან სხვა ნებისმიერი ფორმით განკარგვა.“.
3. წინამდებარე განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოში (მის: ქ. ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ. №30) მისი კანონმდებლობით დადგენილი წესით გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში.

4. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 


ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე სულიკო თებიძე

 

 

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები