ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:7  თარიღი:2012-01-17

„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2012 წლის  ეკონომიკური განვითარების მუნიციპალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 30 დეკემბრის №322 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:6  თარიღი:2012-01-17

ქ. ბათუმში, აღმაშენებლის უბანში,  ტაბიძის ქუჩის I  ჩიხის  დამატების შესახებ

N:5  თარიღი:2012-01-17

ქ. ბათუმში, თამარის უბანში ახალ დასახლებაში, ტბეთის ქუჩიდან შემავალი საავტომობილო  გზის ქუჩად  ჩამოყალიბებისა  და აფხაზეთის ქუჩის სახელის მინიჭების შესახებ

N:2  თარიღი:2012-01-17

ზოგიერთი არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის  ლიკვიდაციის პროცესის (წარმოების) დაწყების შესახებ

N:1  თარიღი:2012-01-17

პროექტის  „ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – ფაზა III (წყლის მიწოდება და წყალარინება ბათუმსა და მის მიმდებარე სოფლებში)“ ფარგლებში „თანხის გადაცემის ხელშეკრულებების“ გაფორმების შესახებ

N:11  თარიღი:2012-01-17

„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2012 წლის კულტურის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ“თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 30 დეკემბრის  №330 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:12  თარიღი:2012-01-17

„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2012 წლის სოციალური დაცვის მუნიციპალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 30 დეკემბრის  №328 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები