ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:42  თარიღი:2012-12-25

ქ. ბათუმში, გენერალ ა. აბაშიძის ქუჩიდან  ი. კობალაძის ქუჩამდე არსებული საავტომობილო გზის მონაკვეთის  ქუჩად  ჩამოყალიბებისა და ტაძრის ქუჩის სახელის მინიჭების შესახებ

N:41  თარიღი:2012-12-25

ქ. ბათუმში, აღმაშენებლის უბანში, ქეთევან წამებულის ქუჩის ბაგრატიონის ქუჩამდე გაგრძელების შესახებ

N:40  თარიღი:2012-12-25

ქ. ბათუმში, თამარის უბანში ძმები ნობელების ქუჩიდან  გამავალი საავტომობილო  გზის მონაკვეთების შესახვევებად  ჩამოყალიბებისა და ძმები ნობელების I, II შესახვევების სახელის მინიჭების შესახებ

N:39  თარიღი:2012-12-25

სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების აღმზრდელის პროფესიული ეთიკის კოდექსის დამტკიცების შესახებ 

 

N:38  თარიღი:2012-12-25

 

საბავშვო ბაღში დასაშვები პროდუქტების დღიური ნორმების დამტკიცების შესახებ 

 

N:37  თარიღი:2012-12-25

 „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – „ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანების“ წესდების დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 31 იანვრის #11 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:34  თარიღი:2012-12-25

„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2012 წლის სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 30 დეკემბრის  #333 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:33  თარიღი:2012-12-25

„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2012 წლის სოციალური დაცვის მუნიციპალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 30 დეკემბრის  #328 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:32  თარიღი:2012-12-25

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2012 წლის განათლების, კულტურის, სპორტისა და დასვენების ობიექტების რეაბილიტაციის მუნიციპალური პროგრამების დამტკიცების შესახებთვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 30 დეკემბრის  #324 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:31  თარიღი:2012-12-25

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის `ისტორიული უბნებისა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის~ 2012 წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებთვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 30 დეკემბრის  #327 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები