ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:15152119615  თარიღი:2021-07-15

განკარგულება: გ-15.152119615 - ქალაქ ბათუმში, ბაქოს ქ.N8-ში არსებულ საცხოვრებელ სახლზე ნიაზ მესხიძის მემორიალური დაფის განთავსების შესახებ

N:15152119614  თარიღი:2021-07-15

განკარგულება: გ-15.152119614 - ქალაქ ბათუმში, დავით ბალაძის ქ. N6-ში არსებულ საცხოვრებელ სახლზე სერგო ბაზიაშვილის მემორიალური დაფის განთავსების შესახებ

N:15152119613  თარიღი:2021-07-15

განკარგულება: გ-15.152119613 - ქალაქ ბათუმში, ბაქოს ქ. N38-ში არსებულ საცხოვრებელ სახლზე ანზორ ერქომაიშვილის მემორიალური დაფის ბარელიეფით განთავსების შესახებ

N:15152119612  თარიღი:2021-07-15

განკარგულება: გ-15.152119612 - ქალაქ ბათუმში, დავით კლდიაშვილის ქ.N10-ში არსებულ საცხოვრებელ სახლზე გრიგოლ ელიავას მემორიალური დაფისა და გიორგი ელიავას მემორიალური დაფის ბარელიეფით განთავსების შესახებ

N:15152119611  თარიღი:2021-07-15

განკარგულება: გ-15.152119611 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ქვეპროგრამების „საერთაშორისო ფესტივალების მხარდაჭერა“ ფარგლებში კონკურსის ჩატარების პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 30 მარტის №გ-15.152108914 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

N:15152119610  თარიღი:2021-07-15

განკარგულება: გ-15.152119610 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული, ქალაქ ბათუმში, ბაღის I შესახვევის №3-ის მიმდებარედ არსებული 720.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით იჯარით სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

N:1515211969  თარიღი:2021-07-15

განკარგულება: გ-15.15211969 - მრავალშვილიანი ოჯახისათვის საცხოვრებელი ბინის საკუთრების უფლებით გადაცემის თაობაზე ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

N:1515211968  თარიღი:2021-07-15

განკარგულება: გ-15.15211968 -  „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 მარტის N34 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:1515211967  თარიღი:2021-07-15

განკარგულება: გ-15.15211967 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სარგებლობის უფლებით, აუქციონის წესით განსაკარგი ქონების საწყისი წლიური სარგებლობის საფასურის განსაზღვრის შესახებ

N:1515211966  თარიღი:2021-07-15

განკარგულება: გ-15.15211966 - ქალაქ ბათუმში, ინასარიძის ქუჩის ლეხ და მარია კაჩინსკების ქუჩამდე გაგრძელებისათვის განსახორციელებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები