ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:1515212154  თარიღი:2021-08-03

განკარგულება: გ-15.15212154 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული, ქალაქ ბათუმში, ჭავჭავაძის ქ.№75-ში მდებარე 107,30 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის გასხვისებაზე (პრივატიზებაზე) ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

N:1515212153  თარიღი:2021-08-03

განკარგულება: გ-15.15212153 - „მუნიციპალური პროგრამის „ხელმისაწვდომი საცხოვრისი“ განხორციელების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 სექტემბრის N73 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:1515212152  თარიღი:2021-08-03

განკარგულება: გ-15.15212152 - ადგილობრივი თვითმმართველობის 2021 წლის არჩევნებისათვის საარჩევნო-სააგიტაციო მასალის განთავსებასთან დაკავშირებული ზოგიერთი საკითხის მოწესრიგების შესახებ

N:1515212151  თარიღი:2021-08-03

განკარგულება: გ-15.15212151 - ადგილობრივი თვითმმართველობის 2021 წლის არჩევნებისათვის საარჩევნო პერიოდის განმავლობაში საარჩევნო სუბიექტების მიერ საარჩევნო ღონისძიებების გამართვის მიზნით შენობა-ნაგებობის გამოყოფის შესახებ

N:15152119621  თარიღი:2021-07-15

განკარგულება: გ-15.152119621 - ქალაქ ბათუმში, მაზნიაშვილის ქუჩა N1-ში მდებარე საცხოვრებელ სახლზე ბიჭიკო დიასამიძის მემორიალური დაფის ბარელიეფით განთავსების თაობაზე

N:15152119620  თარიღი:2021-07-15

განკარგულება: გ-15.152119620 - ქალაქ ბათუმში, ფარნავაზ მეფის ქ. N47-ში არსებულ საცხოვრებელ სახლზე ნიკოლოზ თოფურიძის მემორიალური დაფის განთავსების შესახებ

N:15152119619  თარიღი:2021-07-15

განკარგულება: გ-15.152119619 - ქალაქ ბათუმში, ტბელ აბუსერიძის ქ.N26ბ-ში არსებულ საცხოვრებელ სახლზე ფერიდე აცამბას მემორიალური დაფის განთავსების შესახებ

N:15152119618  თარიღი:2021-07-15

განკარგულება: გ-15.152119618 - ქალაქ ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. N21-ში მდებარე საცხოვრებელ სახლზე იური თავდუმაძის მემორიალური დაფის განთავსების თაობაზე

N:15152119617  თარიღი:2021-07-15

განკარგულება: გ-15.152119617 - ქალაქ ბათუმში, ნიკოლოზ ბარათაშვილის ქ. N2-ში არსებულ საცხოვრებელ სახლზე ზაზა ხალვაშის მემორიალური დაფის განთავსების შესახებ

N:15152119616  თარიღი:2021-07-15

განკარგულება: გ-15.152119616 - ქალაქ ბათუმში, 26 მაისის ქ. N78-ში არსებულ საცხოვრებელ სახლზე ამირან ტაკიძის მემორიალური დაფის განთავსების შესახებ

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები