ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:151523202001  თარიღი:2023-07-21

განკარგულება: გ - 15.1523202001 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 მარტის №34 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

N:1515232026  თარიღი:2023-07-21

განკარგულება: გ - 15.15232026 - ქალაქ ბათუმში, ინასარიძის ქ. N5ა -ში მდებარე საცხოვრებელ სახლზე თეიმურაზ (ტუხა) ტუღუშის მემორიალური დაფის განთავსების თაობაზე

N:1515232025  თარიღი:2023-07-21

განკარგულება: გ - 15.15232025 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის – ლაშა კილაბერიას ვადაზე ადრე უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ

N:1515232024  თარიღი:2023-07-21

განკარგულება: გ - 15.15232024 - ქალაქ ბათუმში, ადლიას ქუჩა N53-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 05.32.21.057) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისათვის განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფციის დამტკიცების შესახებ

N:1515232023  თარიღი:2023-07-21

განკარგულება: გ - 15.15232023 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული, ქალაქ ბათუმში, ინასარიძის ქ. №3-ის მიმდებარედ არსებული 39. 00 კვმ არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით იჯარით სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 31 მაისის №გ-15. 15211513 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

N:1515232022  თარიღი:2023-07-21

განკარგულება: გ - 15.15232022 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალებების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის უსასყიდლოდ, საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

N:151523178001  თარიღი:2023-06-27

განკარგულება: გ-15.1523178001 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მდგრადი განვითარების მიზნების დამტკიცების შესახებ

N:1515231789  თარიღი:2023-06-27

განკარგულება: გ-15.15231789 - ქალაქ ბათუმში, ვაჟა–ფშაველას ქ. N7-ში არსებულ საცხოვრებელ სახლზე გურამ ჩიგოგიძის მემორიალური დაფის განთავსების თაობაზე

N:1515231788  თარიღი:2023-06-27

განკარგულება: გ-15.15231788 - ქალაქ ბათუმში, ვაჟა-ფშაველას და დავით კლდიაშვილის ქუჩების კვეთაში არსებულ საცხოვრებელ სახლზე იზოლდა სამსონიას მემორიალური დაფის განთავსების თაობაზე

N:1515231787  თარიღი:2023-06-27

განკარგულება: გ-15.15231787 - ქალაქ ბათუმში, გარკვეულ ტერიტორიებზე განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფციის დამტკიცების შესახებ

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები