ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:26  თარიღი:2024-05-31

დადგენილება N26 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის გარკვეულ ტერიტორიებზე განაშენიანების დეტალურიგეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 27ივნისის N14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

N:25  თარიღი:2024-05-31

დადგენილება N25 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ბულვარში, პარკში, სკვერშიმოტოციკლით, კვადროციკლით და ელექტრომობილით (ელექტროტრანსპორტით)გადაადგილების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს2019 წლის 5 მარტის №4 დადგენილების ნაწილის მოქმედების შეჩერების თაობაზე

N:24  თარიღი:2024-05-31

დადგენილება N24 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 19 დეკემბრის №29 დადგენილებაშიცვლილების შეტანის თაობაზე

N:14  თარიღი:2024-03-26

დადგენილება N14 - ქალაქ ბათუმში, ბაგრატიონის ქ. N131-ში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (ს/კ N05.26.01.089 დაN05.26.01.095) განაშენიანების დეტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ

N:13  თარიღი:2024-03-26

დადგენილება N13 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის გარკვეულ ტერიტორიებზე განაშენიანების დეტალურიგეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 19დეკემბრის N31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

N:12  თარიღი:2024-03-26

დადგენილება N12 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საქართველოს კანონით „საქართველოსსივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი“განსაზღვრული დროებითი ხელშემწყობი ღონისძიებისა და საკომპენსაციო ღონისძიებისგამოყენების და ამ კანონით გათვალისწინებული სათათბირო საბჭოს საქმიანობის წესისდამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 19 ივლისის№15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

N:11  თარიღი:2024-03-26

დადგენილება N11 - „თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცებისთაობაზე“ თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის საკრებულოს 2009 წლის 27 თებერვლის №4-1დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

N:10  თარიღი:2024-03-26

დადგენილება N10 - „ქალაქ ბათუმის გარკვეული ტერიტორიისათვის განაშენიანების რეგულირების გეგმისდამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 22აგვისტოს №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

N:9  თარიღი:2024-03-26

დადგენილება N9 - ქალაქ ბათუმში, ფიროსმანის ქ.N13-ში; ფიროსმანის ქ.N15-ში; ფიროსმანის ქ.N17-ში დაფიროსმანის ქ.N17ა-ში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (ს/კ: 05.24.08.108; 05.24.08.169; 05.24.08.107;05.24.08.155; 05.24.08.173) განაშენიანების დეტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ

N:8  თარიღი:2024-03-26

დადგენილება N8 - ქალაქ ბათუმში, ბაგრატიონის ქ. N139-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (ს/კ N05.26.01.002) განაშენიანების დეტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები