ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:0  თარიღი:2014-05-13

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა  №03/54 -თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს აპარატის იურიდიული განყოფილების უფროსის სულიკო შვენთიძისა და აპარატის ბუღალტრული აღრიცხვისა და მატერიალური უზრუნველყოფის განყოფილების მთავარი სპეციალისტის ალექსანდრე ქავთარაძის ქ. გორში მივლინების შესახებ

N:0  თარიღი:2014-04-22

ბრძანება N03/48 - თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის საკრებულოს აპარატის მასმედიასთან ურთიერთობისა და პროტოკოლის განყოფილების მთავარი სპეციალისტის, ბადრი წულუკიძის შვებულებიდან დაბრუნების შესახებ

N:0  თარიღი:2014-04-17

ბრძანება N03/47 - თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს აპარატის იურიდიული განყოფილების მთავარი სპეციალისტის დათო ჯაიანის ქ. ქუთაისში მივლინებიდან დაბრუნების შესახებ

N:0  თარიღი:2014-04-15

ბრძანება N03/46 - თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს აპარატის იურიდიული განყოფილების მთავარი სპეციალისტის დათო ჯაიანის ქ. ქუთაისში მივლინების შესახებ

N:0  თარიღი:2014-04-14

ბრძანება N03/45 - თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის ირაკლი ჩავლეიშვილისა და საფინანსო და ეკონომიკური  განვითარების კომისიის თავმჯდომარის დავით კასრაძის ქალაქ პრაღაში მივლინებიდან დაბრუნების შესახებ

N:0  თარიღი:2014-04-11

ბრძანება N03/44 - თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს აპარატის იურიდიული განყოფილების მთავარი სპეციალისტის დათო ჯაიანის ქ. ქუთაისში მივლინებიდან დაბრუნების შესახებ

N:0  თარიღი:2014-04-10

ბრძანება N03/43 - თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს აპარატის იურიდიული განყოფილების მთავარი სპეციალისტის დათო ჯაიანის ქ. ქუთაისში მივლინების შესახებ

N:0  თარიღი:2014-04-10

ბრძანება N03/42 - თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის ირაკლი ჩავლეიშვილის, საფინანსო და ეკონომიკური  განვითარების კომისიის თავმჯდომარის დავით კასრაძისა და საკრებულოს თავმჯდომარის მძღოლის ზვიად გორჯელაძის ქალაქ თბილისში მივლინებიდან დაბრუნების შესახებ

N:0  თარიღი:2014-04-08

ბრძანება N03/41 - თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის ირაკლი ჩავლეიშვილისა და საკრებულოს საფინანსო და ეკონომიკური განვითარების კომისიის თავმჯდომარის დავით კასრაძის ქალაქ პრაღაში მივლინების შესახებ

N:0  თარიღი:2014-04-08

ბრძანება N03/40 - თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის ირაკლი ჩავლეიშვილისა და საკრებულოს საფინანსო და ეკონომიკური განვითარების კომისიის თავმჯდომარის დავით კასრაძის ქალაქ თბილისში მივლინების შესახებ

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები